MITSU „na piątkę”

MITSU „na piątkę”
Podczas spotkania Mid-Term Review projektu MITSU, realizowanego w ramach programu EUREKA i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), oceniono dotychczas osiągnięte wyniki prac. Po analizie projekt otrzymał ocenę bardzo dobrą. Koordynatorem wysoko ocenionego projektu jest PCSS.

Celem projektu MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst delivery) jest stworzenie nowej generacji multimedialnych systemów dostarczania treści, dostosowanych do warunków transmisji w sieciach bezprzewodowych, zapewniających interoperacyjność przy minimalizacji złożoności obliczeniowej i zużycia energii.

Systemy dostarczania treści wideo weszły w nową erę, w której komunikacja powinna być dostępna dla użytkownika, niezależnie od wykorzystywanego urządzenia oraz od sieci, z użyciem której realizowana jest transmisja. Jednakże stosowana obecnie strategia rynkowa, polegająca na bardzo szybkim udostępnianiu konsumentom nowych rozwiązań w dziedzinie dostarczania obrazu ruchomego, owocuje powszechnością systemów, które nie są ze sobą kompatybilne, co pociąga za sobą nadmierną złożoność przetwarzania. Nowym sposobom konsumpcji treści wideo, polegającym na wykorzystaniu urządzeń mobilnych, towarzyszyło wprowadzenie nowych protokołów strumieniowania na bazie HTTP. Protokoły te nie są ze sobą kompatybilne, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii i wykorzystaniem pasma, co może doprowadzić do zatorów w sieci. Rownolegle w dziedzinie kodowania wideo ma miejsce ciągłe udoskonalanie algorytmów, co ma na celu podnoszenie stopnia kompresji strumieni o wciąż rosnącej rozdzielczości.

Szczegółowa ocena i podsumowanie spotkania zostanie udostępniona przez recenzentów do końca marca.