Nowoczesne i bezpieczne zarządzanie infrastrukturą – prezentacje w Dolnośląskim Parku Technologicznym

Nowoczesne i bezpieczne zarządzanie infrastrukturą – prezentacje w Dolnośląskim Parku Technologicznym
Przedstawiciele PCSS – Marcin Jerzak i Jerzy Mikołajczak reprezentowali Centrum Innowacji Microsoft podczas warsztatu dla firm z branży ICT, zorganizowanego w lutym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Dolnośląskim Parku Technologicznym (Szczawno Zdrój).

Przedstawiciele PCSS – Marcin Jerzak i Jerzy Mikołajczak reprezentowali Centrum Innowacji Microsoft podczas warsztatu dla firm z branży ICT, zorganizowanego w lutym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w Dolnośląskim Parku Technologicznym (Szczawno Zdrój).
Przedstawiciele Poznańskiego Centrum przygotowali oraz zaprezentowali blok tematyczny pt. „Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT i jej bezpieczeństwo”. Wystąpienia przedstawicieli poznańskiego MIC rozpoczęły się w drugiej części dnia – sesję zainaugurowała półgodzinna prezentacja Centrum Innowacji, obejmująca jego 5-letnią już historię działań, jak również aktualne działania oraz plany na najbliższe miesiące.

Podczas swojego wystąpienia na wykładach technicznych Jerzy Mikołajczak pokazał, jak można, wykorzystując Powershell, skutecznie administrować systemami z rodziny Windows. Po krótkiej przerwie uwaga uczestników skoncentrowała się na kwestiach bezpieczeństwa IT. Marcin Jerzak przedstawił wystąpienie dotyczące zabezpieczenia interoperacyjnego środowiska hostingowego, na które składają się komercyjne: system operacyjny i serwer WWW oraz darmowy interpreter języka stron PHP. Wspomniane tematy są od pewnego czasu przedmiotem zainteresowania poznańskiego MIC – jednak z uwagi na ciągły rozwój technologiczny (także w zakresie ewolucji sposobów atakowania aplikacji) są ciągle aktualne, choć oczywiście wymagają „odświeżania” przygotowanego materiału.

Oprócz pzredstawienia przygotowanego materiału, przedstawiciele PCSS wzięli udział w interesującej dyskusji, której źródłem były zadawane przez uczestników liczne pytania. Wskazuje to jednoznacznie, że potrzeba wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii IT ciągle nie jest zaspokojona. Z drugiej strony cieszy fakt, że wykłady mogą być również okazją do wymiany poglądów na interesujące tematy.

Uczestnikami warsztatu byli przede wszystkim reprezentanci firm z sektora IT działających na pograniczu Polski i Czech. Samo wydarzenie zorganizowane było w ramach projektu „Czesko-polski portal innowacyjny”, realizowanego w latach 2009-2011 i współfinansowanego przez Unię Europejską. Tematem drugiej wiodącej sesji było zawieranie umów w zakresie technologii informacyjnych. Organizatorzy przeprowadzili również przegląd klastrów ICT działających na pograniczu polsko-czeskim.

Zapraszamy do pobrania prezentacji, przygotowanych na potrzeby warsztatu.
• Marcin Jerzak, Jerzy Mikołajczak „Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu”
• Jerzy Mikołajczak „Powershell Remoting”
• Marcin Jerzak „Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej”

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu: http://mic.psnc.pl

Autorzy: Gerard Frankowski, Marcin Jerzak