Owocne spotkania na EUConsortia

Owocne spotkania na EUConsortia
Mechanizmy tworzenia projektów unijnych, związanych z branżą ICT, były wiodącym tematem poznańskiej konferencji „Europejskie Konsorcja 2011-2012 – rozwój klasteringu w Wielkopolsce”. Spotkanie wspólnie organizowali Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PAN oraz Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny.
Sesję plenarną konferencji rozpoczęli praktycy z Niemiec, Francji i Słowacji, a wieńczyli polscy prelegenci z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Krajowego Punktu Kontaktowego oraz firm ITTI i Verax Systems. Ta część konferencji była szczególnie atrakcyjna ze względu na uczestników, czyli zespoły odnoszące sukcesy w unijnych projektach, które spotkały się z wieloma pytaniami potencjalnych aplikantów. Wśród nich byli nie tylko przedstawiciele firm ICT i klastrów, lecz również przedstawiciele banków, sieci spożywczych, służby zdrowia, czy jednostek samorządowych.

Druga część konferencji miała roboczy charakter warsztatów, podzielonych na trzy grupy tematyczne:
„E-health for the elderly” (e-zdrowie dla osób starszych), gdzie dr Cezary Mazurek z PCSS szukał platformy porozumienia dla europejskiego środowiska ICT oraz wielkopolskich lekarzy i samorządowców.

„SaaS for cluster members” (Software as a Service), który pominął kwestię dofinansowania i skupił się na znalezieniu optymalnego modelu współpracy pomiędzy firmami ICT oraz ich klientami.

„Implementation of speech recognition” (wdrożenie rozpoznawania mowy), podczas którego Profesor Grażyna Demenko zaprezentowała możliwości, jakie firmom ICT daje elektroniczne rozpoznawanie i rozumienie mowy polskiej.

W lobby konferencyjnym, poza klasyczną wymianą wizytówek, odbyło się trzydzieści, wcześniej zaplanowanych, spotkań indywidualnych.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji, uczestnicy przenieśli się do centrum rozrywki Fantasy Park, by podczas sportowej rywalizacji na bowlingowych torach, wymienić się wrażeniami ze spotkań roboczych.

Fotogaleria autorstwa Wojciecha Bohdanowicza