PCSS na Sympozjum „Energia – teraz i jutro”

PCSS na Sympozjum „Energia – teraz i jutro”

5 i 6 stycznia 2024 roku w zabytkowym zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach, odbyło się dwudniowe Sympozjum „Energia – teraz i jutro”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych oraz jednostek samorządowych z Wielkopolski wraz z dr. hab. inż. Krzysztofem Kurowskim – Zastępcą Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS. Celem spotkania była dyskusja o energetycznej przyszłości.

W Sympozjum, organizowanym przez Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką profesora Michała Banaszaka, uczestniczyli m.in. Rektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, który wspólnie z Kanclerzem Politechniki – dr. Łukaszem Kalupą przedstawił prezentację dotyczącą energetycznych szans i wyzwań.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także: doliny wodorowe, rola baterii litowo-jonowych w transformacji energetycznej, dyskusja o wielkopolskim atomie czy wyzwania dla polskiej elektroenergetyki, wynikające ze zmian właścicielskich i rynkowych.

Z perspektywy PCSS Sympozjum było dobrą okazją do zaprezentowania na poznańskim forum naukowo-gospodarczym strategii rozwoju w zakresie energooszczędnych systemów komputerowych oraz rozbudowy własnych odnawialnych źródeł energii, przekraczających łącznie już 1,1 MW. Dr hab. inż. Krzysztof Kurowski przedstawił na spotkaniu referat zatytułowany „Superkomputery dla energetyki i energetyka dla superkomputerów”, w którym podkreślił rolę realizowanych w poznańskim Centrum projektów B+R w obszarach wysokowydajnych systemów superkomputerowych oraz efektywne zarządzanie ciepłem serwerów w głównym budynku CBPiO od chwili jego powstania.

Warto zaznaczyć, że źródłem ciepła odpadowego z serwerów w PCSS zainteresowane są zewnętrzne podmioty, w tym Politechnika Poznańska i Veolia. Wspólnie z tymi instytucjami w ramach projektu europejskiego RENergetic wypracowywane są nowe modele włączenia CBPiO w miejską i kampusową sieć ciepłowniczą. Sympozjum było również okazją do wymiany doświadczeń z GK Enea S.A., dla której PCSS realizuje zlecenia w zakresie opracowania systemów informatycznych do wsparcia optymalizacji alokacji środków inwestycyjnych oraz analiz ryzyka awarii infrastruktury energetycznej.