PCSS partnerem technologicznym spektaklu „Musica Posthumana”

PCSS partnerem technologicznym spektaklu „Musica Posthumana”

„Musica Posthumana” to multimedialny spektakl choreograficzno-dźwiękowy, który odbędzie się we wtorek 5 listopada 2019 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jednym z autorów spektaklu jest Jan Skorupa z Działu Nowych Mediów PCSS.

Musica Posthumana to połączenie koncertu, scenicznej instalacji i choreografii. Powstałe środowisko dźwiękowe łączy w sobie muzykę instrumentalną i elektroniczną oraz sonifikuje dane ruchu ciała. W spektaklu wykorzystane są m.in. strategie uczenia maszynowego i system motion capture.

Tytuł nawiązuje do boecjańskiej teorii trzech sfer, która wprowadza podział muzyki na musica instrumentalis – muzykę słyszalną przez człowieka, musica humana – muzykę harmonii duszy i ciała oraz musica mundana – muzykę harmonii Wszechświata. Spektakl poszerza ten podział o czwarty element – tytułową musica posthumana, w której zacierają się granice podziału zaproponowanego przez Boecjusza, zaś dźwięk otrzymuje autonomiczną sprawczość, wchodzi w dynamiczne relacje z innymi elementami środowiska i upodmiotawia byty nieożywione.

Spektakl Musica Posthumana jest w rozumieniu twórców środowiskiem, które funkcjonuje na podstawie relacji pomiędzy dźwiękiem, ruchem i technologią. Ich zaistnienie i ciągłe przeplatanie się sprawia, że trudno jest mówić o elementach spektaklu jako o odizolowanych od siebie, samowystarczalnych materiach. Korzystniejsza staje się więc perspektywa bytów funkcjonujących wyłącznie w oparciu o oddziaływanie na siebie.

Autorami spektaklu są laureaci Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”: Jakub Czerski, Przemysław Degórski, Marta Kaca, Jan Skorupa.

Partnerami wydarzenia są Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS, FutureLab Laboratoria Przyszłości PCSS oraz Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej.

Spektakl rozpocznie się o godzinie 20.00.

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ.