PCSS partnerem warsztatów Tu Europeana

PCSS partnerem warsztatów Tu Europeana

W październiku Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) zaprasza na bezpłatne warsztaty skierowane do edukatorów, nauczycieli oraz twórców cyfrowych materiałów edukacyjnych (Lublin) oraz przedstawicieli instytucji udostępniających on-line własne zbiory dziedzictwa kulturowego (Poznań), których punktem wyjścia będą zasoby Europeany, największej europejskiej platformy cyfrowej. Partnerem warsztatów jest PCSS.

Wystartował właśnie międzynarodowy projekt Tu Europeana, którego celem jest zwiększenie widoczności i przedstawienie potencjału największej europejskiej platformy cyfrowej Europeana – jej bogatej kolekcji zbiorów (ponad 50 milionów zdigitalizowanych dzieł sztuki, książek, filmów czy obiektów!), ale także funkcjonalności i sposobów ponownego wykorzystania archiwów. Europeana oferuje pod jednym adresem internetowym (www.europeana.eu) dostęp do ogromnej liczby polskich obiektów, udostępnionych w rozbudowanym, europejskim kontekście. Projekt koncentruje się na trzech głównych obszarach: edukacji, przemysłach kreatywnych i instytucjach udostępniających cyfrowe kolekcje archiwalne.

W jego ramach w Polsce odbędą się dwa bezpłatne warsztaty: dla środowiska edukacyjnego oraz dla przedstawiciele instytucji i organizacji udostępniających własne zbiory. Właśnie ruszyła rejestracja!

Polscy przedstawiciele środowisk kreatywnych będą mogli wziąć udział w międzynarodowym konkursie na pomysł na biznes, produkt cyfrowy lub usługi związane z modą i wykorzystujące w kreatywny sposób otwarte zasoby Europeany.

Europeana dla edukacji
21-22.10.2016, Lublin

Wszyscy zainteresowani edukacją medialną: edukatorzy, nauczyciele oraz twórcy cyfrowych materiałów edukacyjnych mogą wziąć udział w bezpłatnych, dwudniowych (21-22 października) warsztatach poświęconych cyfrowym zasobom Europeany oraz sposobom ich ponownego wykorzystania do celów edukacyjnych. W ramach warsztatów wykorzystywany będzie szereg narzędzi służących do cyfrowego i analogowego remiksowania materiałów.

Prowadzący przygotowali cztery ścieżki dla uczestników warsztatów:

• cyfrowego opowiadania historii, w której uczestnicy będą wspólnie pracować nad tym, jak przy wykorzystaniu zdigitalizowanych zasobów tworzyć materiały przydatne w szkole i edukacji pozaszkolnej;
• fotografii, które obejmować będą przede wszystkim wykorzystanie edukacyjne materiałów ikonograficznych;
• dziedzictwa miejscowości z których pochodzą w trakcie których skupią się na sposobach cyfrowego przedstawiania miejsca, lub
• formy interaktywnego spaceru współprowadzonej przez pracowników ŻIH – na podstawie ich doświadczeń uczestnicy rozwiną umiejętności twórczej interpretacji zbiorów za pomocą ogólnie dostępnych, bezpłatnych narzędzi.

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie weźmie udział w przygotowywaniu scenariuszy zajęć lub tworzeniu prototypów cyfrowych pomocy edukacyjnych. Ważnym elementem spotkania będzie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Jak udostępniać on-line zbiory instytucji kultury?
26-27.10.2016, Poznań

Warsztaty poświęcone zasadom i dobrym praktykom dotyczącym udostępniania zasobów kultury w internecie, w szczególności na europejskiej platformie cyfrowej Europeana skierowane są do przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych udostępniających on-line własne zbiory dziedzictwa kulturowego, przede wszystkich dla osób posiadających już praktyczne doświadczenie w tego typu działaniach.

Celem warsztatów będzie spojrzenie na proces udostępniana zbiorów przez instytucje kultury jak na usługę, którą instytucje te świadczą na rzecz społeczeństwa. Tematem spotkania będzie m.in. to, co wchodzi w skład ekosystemu takiej usługi, jakie działania należy podjąć aby ją dobrze zaprojektować i stworzyć wartość dla jej odbiorców, a także jak monitorować funkcjonowanie usługi, aby mieć pewność że jest ona realizowana w zgodzie z naszymi zamierzeniami i oczekiwaniami odbiorców. Efektem warsztatów będzie opracowanie, przydatne w przyszłości dla instytucji dopiero planujących profesjonalne udostępnianie zbiorów on-line.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszt noclegu uczestników oraz podstawowe wyżywienie.

Partnerzy warsztatów: Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Żydowski Instytut Historyczny.

Więcej informacji na temat warsztatów znaleźć można TUTAJ.