PCSS wspiera projekt „Prosty język w instytucjach publicznych”

PCSS wspiera projekt „Prosty język w instytucjach publicznych”

„Prosty język w instytucjach publicznych” to nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stworzony został z myślą o osobach pracujących w sferze komunikowania publicznego, uczestniczących jako nadawcy bądź odbiorcy w obiegu oficjalnych komunikatów. Partnerami przedsięwzięcia są Miasto Poznań oraz PCSS.

W ramach nowego kierunku studenci nauczą się, jak tworzyć i redagować teksty tak, by były one proste, poprawne i zrozumiałe dla odbiorców. Podstawą materiałową nauki będą różnego rodzaju pisma urzędowe, pochodzące z wielu instytucji i firm z Polski, m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli, jednostek należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz wybranych urzędów marszałkowskich. Do dyspozycji studentów będzie również Baza Tekstów Urzędowych, stworzona we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

To studia o wymiarze praktycznym. Spośród 180 godzin zajęć jedynie 6 poświęcono wykładom. Resztę programu wypełniają ćwiczenia i warsztaty, które poprowadzą pracownicy naukowi z Instytutu Filologii Polskiej: prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, dr hab. Karolina Ruta-Korytowska, prof. UAM dr hab. Przemysław Wiatrowski oraz prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak.

Studia są niestacjonarne i trwają dwa semestry. Mają formę zjazdów, które odbywać się będą przeważnie dwa razy w miesiącu – popołudniowe zajęcia w piątek w formie zdalnej, natomiast zajęcia sobotnie stacjonarnie na wydziale.

Szczegółowe informacje o kierunku i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.