PCSS współautorem tłumaczenia polskiej wersji międzynarodowych oznaczeń prawnoautorskich

PCSS współautorem tłumaczenia polskiej wersji międzynarodowych oznaczeń prawnoautorskich

Pojawiła się oficjalna, polska wersja tłumaczenia praw nadawanych zdigitalizowanym obiektom. Strona jest podpowiedzią w jakiej formie wpisywać licencję w metadanych. Odpowiednie oznaczenie praw do wykorzystania obiektu ułatwia przekazywanie opisów do wyszukiwarki Europeany.

Autorami tłumaczenia są specjaliści z Działu bilbliotek Cyfrowych PCSS, a także ze Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).

RightsStatements.org oferuje obecnie 12 różnych oświadczeń prawnych, które mogą być wykorzystywane przez instytucje dziedzictwa w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego wykorzystania tych obiektów. Oświadczenia prawne zostały zaprojektowane zarówno z myślą o użytkownikach, jaki i zautomatyzowanych usługach (takich jak wyszukiwarki) i są udostępniane jako Linked Data. Każde z oświadczeń prawnych jest umieszczone pod unikalnym adresem URI.

Oświadczenia prawne zostały opracowane wyłącznie na potrzeby instytucji dziedzictwa oraz platform agregujących dziedzictwo kulturowe dostępne on-line i nie są przeznaczone do wykorzystania przez osoby prywatne w celu licencjonowania własnych utworów.