PCSS zademonstrowało integrację środowiska MathWorks MATLAB i Qiskit do uruchamiania symulacji na systemach kwantowych IBM

PCSS zademonstrowało integrację środowiska MathWorks MATLAB i Qiskit do uruchamiania symulacji na systemach kwantowych IBM

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jako Centrum Innowacji IBM Quantum w Polsce, aktywnie uczestniczyło w tegorocznej edycji IBM Quantum Summit i IBM Practitioners Forum 2023 (4.12.2023 r.), prezentując swój zakres badań i osiągnięcia w dziedzinie obliczeń kwantowych. PCSS aktywnie wspiera badania nad obliczeniami kwantowymi, benchmarking i integrację z klasyczną infrastrukturą oraz usługami HPC w Polsce w różnych scenariuszach wykorzystania i obszarach zastosowań.

Podczas IBM Quantum Summit 2023, zespół PCSS zaprezentował udaną integrację powszechnie używanego pakietu oprogramowania MathWorks MATLAB i środowiska Qiskit Runtime. Jest to doskonały przykład tego, jak wielu istniejących użytkowników może zacząć korzystać z MATLAB Quantum Computing Toolbox jako warstwy abstrakcji. Użytkownicy MATLAB mogą tworzyć i implementować różne algorytmy kwantowe, weryfikować implementację algorytmów za pomocą symulacji i wykonywać wariacyjne algorytmy kwantowe (VQA) przy użyciu wariacyjnych obwodów kwantowych. Demonstracja PCSS obejmowała wyniki symulacji 15- i 20-kubitowych przeprowadzonych na symulatorach kwantowych i sprzęcie IBM.