PCSS zmienił adres!

PCSS zmienił adres!
Nowa siedziba Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego to Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO), mieszczące się w kompleksie budynków przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo przygotowanych przez PlatonTV.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) zlokalizowane jest w Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II 10, w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej, z którą PCSS łączy współpraca w ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (WCZTI).

Projekt CBPIO to centrum danych, tzw. budynek sal technologicznych BST oraz powiązany z nim obiekt laboratoryjno-biurowy. Specjalizowane laboratoria ICT zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem są dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Tym samym CBPIO stanowi ważny element europejskiej przestrzeni badawczej.

Powstanie CBPIO przyczynia się do trwałego ukształtowania inteligentnej specjalizacji naszego regionu w zakresie badań, edukacji i wdrożeń w obszarze informatyki. Wpisuje się zatem bezpośrednio w koncepcję rozwoju miasta przedstawioną w strategii „Poznań 2030”, w szczególności stymulując innowacje, m.in. w ramach Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, którego PCSS jest członkiem-założycielem.