Pierwsze Warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON za nami

Pierwsze Warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON za nami

Pierwsze z serii warsztatów promocyjnych Usługi Powszechnej Archiwizacji odbyły się 4 listopada 2011 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu. Na warsztatach omawiane były praktyczne aspekty archiwizacji i zabezpieczania danych z wykorzystaniem infrastruktury i usługi projektu PLATON.

Warsztaty są kontynuacją warsztatów p.n. „Zabezpieczenie i archiwizacja danych w środowisku naukowym” przeprowadzonych w 2010 roku. Uczestniczyli w nich użytkownicy usługi, reprezentujący środowisko bibliotek cyfrowych, poznańskich uczelni wyższych.

W ramach warsztatów omówiono proces rejestracji w usłudze, wystawianie certyfikatów dla użytkowników, podstawowe parametry i profile usługi, a także założenia dotyczące regulaminu usługi.

Zademonstrowane zostało także korzystanie z usługi poprzez protokoły SFTP, WebDAV i HTTP z użyciem klientów dla środowisk Windows i Linux. Użytkownicy wykonali praktyczne ćwiczenia składowania i odtwarzania danych do/z systemu, korzystając z mobilnego laboratorium szkoleniowego przygotowanego przez konsorcjum PLATON.

Kolejne warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji odbędą się w następujących miejscach i terminach:

– 08.11.2011 – WROCŁAW (rejestracja zakończona)
– 10.11.2011 – ŁÓDŹ Termin rejestracji: 8.11.2011
– 15.11.2011 – WARSZAWA Termin rejestracji: 8.11.2011
– 17.11.2011 – GDAŃSK Termin rejestracji: 10.11.2011
– 22.11.2011 – KRAKÓW Termin rejestracji: 15.11.2011
– 24.11.2011 – CZĘSTOCHOWA Termin rejestracji: 17.11.2011
– 02.12.2011 – KIELCE Termin rejestracji: 25.11.2011

Rejestracja na warsztaty możliwa jest pod adresem:
www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2011/rejestracja

Więcej informacji:

O warsztatach promocyjnych Usługi Powszechnej Archiwizacji: m.in. program, kalendarium i lokalizacje, kontakt do organizatorów: http://www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2011
O Usłudze Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON: http://www.storage.pionier.net.pl
O projekcie PLATON: http://www.platon.pionier.net.pl