PlatonTV: 7. Tydzień Mózgu

PlatonTV: 7. Tydzień Mózgu
Podobnie, jak w latach ubiegłych, tegoroczna edycja Tygodnia Mózgu, odbywająca się w Ośrodku Nauki PAN (16-20.03.2015 r.), transmitowana była „na żywo” on-line za pośrednictwem PlatonTV. Wszystkie wykłady, łącznie z inauguracyjnym, dostępne są na Platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji w Sieci PIONIER.

Zapraszamy na plaftormę PlatonTV.

Wykłady w ramach 7. Tygodnia Mózgu:

Wykład inauguracyjny: Zastosowanie funkcjonalnych nanokomponentów do diagnostyki i terapii chorób mózgu, Prof. Dr. Michael Giersig, członek zagr. PAN, Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik

Czy środowisko zatruwa nasz mózg?, Prof. dr hab. Jan Barciszewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Niebezpieczne związki w mózgu, Dr hab. Małgorzata Kajta, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Spór wokół świadomości zwierząt, Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Czy można spowolnić starość?, Prof. dr hab. Marek Świtoński, Wiceprezes Oddziału PAN w Poznaniu

Dlaczego się starzejemy?, Prof. dr hab. Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Możliwości wczesnego diagnozowania choroby Alzheimera, Prof. dr hab. Hanna Radecka, Pracownia Bioelektroanalizy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

O ingerencjach w pracę mózgu, Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Chirurgiczne leczenie padaczki dziecięcej, Prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Czym nakarmić głodne neurony?, Prof. dr hab. Maria Kapiszewska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Neurologia a psychika, Dr hab. med. Roman Jankowski, prof. UM, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neuromodulacja – możliwości leczenia schorzeń neurologicznych i psychicznych, Prof. dr hab. med. Marek Harat, Klinika Neurochirurgii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

Co to są tzw. „nałogi behawioralne”, dlaczego piszemy o nich w cudzysłowie, czy naprawdę warto poświęcać im tyle uwagi w mediach?, Dr med. Bogusław Habrat, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie