PlatonTV: III Konferencja DARIAH-PL

PlatonTV: III Konferencja DARIAH-PL

Na platformie Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Sieci PIONIER – PlatonTV dostępne są wszystkie materiały z tegorocznej III konferencji DARIAH-PL, która odbywała się 8 i 9 listopada 2016 roku w siedzibie PCSS. Celem wydarzenia była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Na platformie PlatonTV dostępne są następujace materiały:

Eveline Wandl-Vogt „Exploiting Advanced Research Infrastructures to explore Cultural Diversity Dariah-Competence Centre (DARIAH-CC) in a nutshell”

Sesja 1

Mariola Wilczak „Biuletyn Polonistyczny” – prezentacja projektu i perspektywy jego rozwoju

Maciej Maryl „Kim są Polscy humaniści cyfrowi? Wyniki ankiety DARIAH”

Łukasz Borchmann „Re-research.pl: codzienna porcja ciężkiej pracy diachronicznej”

Sesja 2a

Maciej Karpiński „Rozwój narzędzi badawczych na potrzeby multimodalnej analizy akomodacji w komunikacji interkulturowej”

Sesja 2b

Maciej Michalski „System wieloaspektowej analizy ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów (na przykładzie parafii Osieczna, lata 1794 – 1874)”

Agnieszka Kochańska „Nowa Panorama Literatury Polskiej – synergia humanistyki tradycyjnej i cyfrowej. Na przykładzie kolekcji „Prus Plus” i „Atlas Polskiego Romantyzmu”

Mariola Abkowicz „Rękopisy i starodruki Karaimskiego Archiwum Cyfrowego – od plików MS Word do TEI P5”

Zuzanna Kozłowska „Zastosowanie metody korpusowej do badania stereotypów narodowościowych”

Sesja 3a

Łukasz Kobyliński „Korpusomat — narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego”

Agnieszka Ławrynowicz „Ontologie w historyczno-geograficznych systemach informacyjnych”

Od Bibliografii językoznawstwa slawistycznego do Banku terminologii językoznawczej”

Tomasz Walkowiak „WebSty – otwarty webowy system do analiz stylometrycznych”

Sesja 3b

Beata Koper „Humanistyka cyfrowa i jej użytkownicy na przykładzie prac nad nowym oprogramowaniem dla Polskiej Bibliografii Literackiej”

Katarzyna Staniuk „Innowacyjność rozwiązań technologicznych wobec komunikacji literackiej”

Marcin Wilkowski „Propozycja modelu udostępniania zbiorów historycznych polskiego Webu zarchiwizowanych w usłudze Wayback Machine”

Wiktor Rorot „Rzeczy Internetu Rzeczy”

Strona 3. edycji Konferencji DARIAH-PL dostępna jest TUTAJ.