Polskie akcenty na konferencji TERENA 2009

Polskie akcenty na konferencji TERENA 2009

W dniach 8-12 czerwca 2009 r. w Maladze, w Hiszpanii odbywa się kolejna edycja międzynarodowej konferencji TERENA, skupiająca środowisko naukowych i akademickich narodowych sieci europejskich NREN. Kilkanaście posterów naukowych, dziesięć stoisk, wśród których znajdują się organizatorzy (TERENA) jak i sponsorzy – producenci sprzętu i technologii; Polska reprezentowana jest przez 2 prezentacje – konsorcjum i sieci PIONIER oraz projektu PHOSPHORUS.

​W tym roku najważniejszą kwestią poruszaną na konferencji jest problem wirtualizacji – zarówno środowisk pracy użytkowników, jak i zasobów globalnej sieci; taki jest również temat spotkania: „Od wirtualności do rzeczywistości” (Virtuality into reality). Uczestnicy konferencji będą mieli szanse usłyszeć także o nowych rozwiązaniach w dziedzinie architektur sieciowych (takich jak przetwarzanie chmurowe), postępach w dziedzinie e-zdrowia czy sieci przyszłości. Stoisko Polskiego Internetu Optycznego skupione jest wokół polskich dokonań w dziedzinie cyberinfrastruktury w tej części Europy; projekt PLATON, jako najnowsze „dziecko” Konsorcjum PIONIER – pierwszy raz na zagranicznych konferencjach – zarysowuje obszary problemowe, wynikające z wieloletnich doświadczeń przy budowie platform usługowych. Z kolei projekt PHOSPHORUS prezentuje najnowsze demonstracje związane z wynikami prac będących owocem wspólnych prac europejskich partnerów.

W trakcie trwania sesji naukowych aż cztery wykłady są przygotowane przez środowisko PIONIER; i tak, Radosław Krzywania (PCSS) przedstawia problemy migracji rzeczywistości do wirtualnych środowisk, Bartosz Belter (PCSS) prezentuje dokonania projektu PHOSPHORUS, Marcin Wolski (PCSS) opisuje modelowanie i interakcje projektu cNIS, natomiast Tomasz Wolniewicz (UMK) zajmie się zarządzaniem użytkownikami w implementacji projektu eduroam.

Konferencja TERENA jest rokrocznie szansą spotkania osób, z którymi nierzadko przychodzi współpracować w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych. Warto przypomnieć, że pierwszą i jak na razie jedyną konferencją organizowaną w państwie Europy Centralnej i Wschodniej była TERENA Networking Conference 2005 w Poznaniu. Podobnie jak cztery lata temu, tak i w tym roku, liczba uczestników i wykładowców konferencji przekroczyła 450 osób.

Serwis internetowy konferencji: http://tnc2009.terena.org/.