Poznań z pierwszym centrum innowacji kwantowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Poznań z pierwszym centrum innowacji kwantowych w Europie Środkowo-Wschodniej

PCSS dołącza do sieci IBM Quantum Network, by razem stworzyć w Poznaniu pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum innowacji kwantowych. W ramach tego projektu wraz z IBM oraz polskimi naukowcami będziemy rozwijać innowacyjne technologie obliczeń kwantowych i pracować nad ich praktycznym zastosowaniem w różnych dziedzinach, nie tylko nauki, ale także życia codziennego. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

Polska jest jednym z tych krajów, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii kwantowych na świecie. Znaczną część tego dorobku stanowią obliczenia kwantowe, ale nie można pominąć także naszych praktycznych rozwiązań, jakimi są systemy komunikacji kwantowej oraz podsystemy elektroniczne, wykorzystywane do przemysłowych zastosowań technologii kwantowych.

Uruchomienie IBM Quantum Innovation Center​ w Polsce to przełomowy krok w kierunku rozszerzenia naszego ekosystemu kwantowego. Współpraca z IBM pozwoli PCSS na przeprowadzanie nowych odkryć w zastosowaniach dla obliczeń kwantowych, które mogą ostatecznie pomóc w pokonywaniu wyzwań związanych z tworzeniem nowych materiałów lub leków – mówi Marcin Gajdziński, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Fakt, że PCSS prowadzi od wielu lat prace badawczo-rozwojowe w zakresie obliczeń kwantowych oraz komunikacji kwantowej, zadecydował o powierzeniu nam organizacji dostępu do komputera kwantowego dla polskich zespołów naukowych.

Z tego dostępu skorzystają także uczelnie, które zamierzają kształcić studentów w zakresie obliczeń kwantowych – zauważa Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Dostępne już dziś wyniki badań potwierdzają ogromną, wciąż rosnącą wydajność komputerów kwantowych. Algorytmy kwantowe w powiązaniu z wykorzystaniem mocy obliczeniowej superkomputerów są w stanie poradzić sobie ze złożonymi zadaniami matematycznymi i informatycznymi nieporównywalnie szybciej, niż te, które powszechnie stosuje się dziś.

Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Państwo polskie będzie je wykorzystywać na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy też w modelowaniu kryzysowym.

Jako pierwsza polska instytucja publiczna, dołączająca do IBM Quantum Network, będziemy mogli rozwijać przyszłościowe kompetencje w zakresie obliczeń kwantowych, tworzyć wyspecjalizowane oprogramowanie oraz nowe narzędzia programistyczne dla użytkowników końcowych – mówi dr hab. inż. Krzysztof Kurowski, Dyrektor Techniczny PCSS. – W efekcie możliwe jest efektywne wykorzystanie rosnącego potencjału komputerów kwantowych w różnych obszarach zastosowań oraz łączenie tego potencjału z dostępną już mocą najsilniejszych superkomputerów w kraju.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wstępuje właśnie do wyjątkowego i ekskluzywnego klubu, powstaje tu pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum innowacji kwantowych. Zyskuje polska nauka, zyskuje gospodarka i zyskują ludzie – podsumowuje Poseł Jadwiga Emilewicz. To szansa ogromnego skoku rozwojowego dla poznańskiego otoczenia biznesowego i nie tylko. Nowoczesna technologia i dodatkowe moce obliczeniowe to ważny krok w obliczu wyzwań i zagrożeń cyberbezpieczeństwa, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. Technologie nie będą się rozwijać bez ludzi, dlatego tak cieszy fakt dołączenia PCSS do sieci IBM Quantum Network. Wybrano Polskę nie ze względu na tanią siłę roboczą, bo ten rozdział mamy już za sobą, a ze względu na kapitał ludzki, którym dysponujemy. Ta inwestycja to także ogromny magnes dla talentów – dla talentów z regionu; udowadniamy, że do Polski warto przyjeżdżać i warto się tu rozwijać.

Centra IBM Quantum Network to wysokiej klasy społeczność globalna, skupiająca firmy z listy Fortune 500, start-upy, instytucje akademickie i laboratoria badawcze, które pracują nad rozwojem obliczeń kwantowych i badają ich praktyczne zastosowania. Członkowie sieci i zespoły IBM Quantum wspólnie badają i analizują, w jaki sposób obliczenia kwantowe mogą pomóc zmienić nowoczesne IT w wielu branżach i dyscyplinach, m.in. w finansach, energetyce, chemii, materiałoznawstwie, optymalizacji i uczeniu maszynowym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: ibm.quantum.pcss.pl