Poznańskie Dni Przedsiębiorczości: Technologie dla szkoły przyszłości

Poznańskie Dni Przedsiębiorczości: Technologie dla szkoły przyszłości
Podczas Poznańskich Dni Przedsiębiorczości (17-18.04.2012 r.) najnowsze technologie z dziedziny edukacji prezentują wspólnie PCSS, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, firma Talex S.A. oraz Espeo Software. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedsiębiorców, osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, a także naukowców.

Demonstracje, prezentowane pod wspólnym szyldem „Technologie dla szkoły przyszłości”, to nie tylko zaawansowana, najnowsza technologia, ale przede wszystkim, gotowe do użycia aplikacje.

Na wspólnym stoisku PCSS, Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, firmy Talex i Espeo Software zaprezentowano m.in. WLIN, czyli wirtualne laboratorium interaktywnego nauczania. Jego realizacja, którą przybliżyła Gabriela Wojciechowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, oparta została na monitoringu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem różnych tematów edukacyjnych.

Na stoisku zaprezentowano również współdziałające ze sobą, choć mogące działać oddzielnie, aplikacje interaktywnej tablicy i stołu. Pierwsza z nich to wykorzystanie multimediów w scenariuszach lekcyjnych z użyciem urządzeń interakcyjnego sterowania projekcją, druga – technologie wizualnego wspomagania współpracy grupowej z wykorzystaniem oprogramowania „open source” dla edukacji.

Sporym zainteresowaniem odwiedzających stoisko cieszyła się „wideokonferencja na żywo”; wykorzystanie technologii teleobecności do zdalnego prowadzenia procesu kształcenia. W czasie prezentacji połączono się z ośrodkiem w Łysym Młynie, gdzie grupa przedszkolaków uczestniczyła w zajęciach dotyczących „martwego drzewa”.

Podczas demonstracji zaprezentowano również możliwości wykorzystania w nauczaniu zaawansowanych systemów wizualizacji w scenariuszach edukacyjnych za pomocą ściany projekcyjnej, na której wyświetlane są treści w bardzo wysokiej rozdzielczości (8K).

Zaprezentowano również inne rozwiązania wspomagające jakość kształcenia, takie jak: sieć eduroam, biblioteki cyfrowe, telewizja naukowo-edukacyjna, czy portale edukacyjne.