PRACE-LAB Summit 2022: Konferencja naukowa użytkowników PRACE-LAB

PRACE-LAB Summit 2022: Konferencja naukowa użytkowników PRACE-LAB

W dniach 27-28 października 2022 roku w siedzibie PCSS odbyła się konferencja użytkowników usług i infrastruktury PRACE-LAB. Celem wydarzenia była prezentacja osiągnięć naukowych zrealizowanych na infrastrukturze PRACE-LAB w ramach uzyskanych grantów naukowych krajowych oraz międzynarodowych.

PRACE-LAB udostępnia także swoje zasoby w ramach współpracy międzynarodowej LOFAR, WLCG, PRACE. Z kolei infrastruktura danych wykorzystana została w projektach budowy repozytoriów dla inteligentnego rolnictwa (eDWIN) czy digitalizowanych zbiorów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematy prezentacji naukowych dotyczyły m.in.

1. Wpływu modelu transportu masy pomiędzy fazą ciekłą i gazową w rurkach kapilarnych w kontekście pracy pulsacyjnych rurek ciepła,
Marcin Opalski, Przemysław Błasiak, Sławomir Pietrowicz, Politechnika Wrocławska,

1. Wykorzystania modeli numerycznych w badaniach zjawisk burzowych,
Natalia Pilguj, Uniwersytet Wrocławski,

1. Konwersji ciepła w energię elektryczną w urządzeniach typu Peltiera opartych o ferrofluidy. Obliczenia metodami chemii kwantowej i dynamiki klasycznej,
Maciej Bobrowski, Politechnika Gdańska

2. Zastosowania zasobów superkomputerowych CI TASK w analizach numerycznych przepływów i hałasu,
Oskar Szulc, Aerodynamics Department, Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences

Na zakończenie spotkania odbyły się także warsztaty z metod sztucznej inteligencji, wykorzystywanych w rozwiązaniach aplikacyjnych oraz analityki dużych ilości danych.