„Praktyka Informatyka” 2010: Dwóch zwycięzców

„Praktyka Informatyka” 2010: Dwóch zwycięzców
„Automatyczne rozpoznawanie zapisu nutowego” i „Sztuczna inteligencja i systemy agentowe w grach komputerowych” najlepszymi pracami dyplomowymi w konkursie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w 2010 roku.

Zwycięstwem musiało się podzielić troje studentów, dwoje z UAM w Poznaniu i jeden z AGH w Krakowie. Drugie miejsce przypadło autorom pracy o pamięci transakcyjnej z Politechniki Poznańskiej („Design and implementation of distributed software transactional memory (DSTM)”). Trzecie miejsce zajęła praca pt. „Wykrywanie przestępczości z wykorzystaniem informacji ze źródeł internetowych”, napisana przez studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nagrodą w konkursie był udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach z udziałem przedsiębiorców-praktyków z branży IT. Podczas warsztatów autorzy skonfrontują idee opisane w pracach z opiniami i wskazówkami praktyków z branży.

Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 21 prac dyplomowych, głównie z poznańskich uczelni. Jednym z głównych kryteriów oceny prac było nowatorstwo oraz wymóg, by opisywane zastosowania mogły być wykorzystane w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Tytuły wszystkich prac nadesłanych do tegorocznego konkursu są dostępne pod adresem: http://www.startup-it.pl/article.php?id=310.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a autorom wszystkich nadesłanych prac dziękujemy za udział w konkursie.