Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

Prezentacja projektów HiDALGO2 i ESIWACE3 na Konferencji HiPEAC

Podczas Konferencji HiPEAC (17- 19.01.2024 r., Monachium) w ramach współpracy centrów doskonałości HiDALGO2 oraz ESIWACE3 zorganizowano warsztaty pt. „Towards reliable Digital Twin – advancing applications and tools capabilities for Global Challenges”, których głównym organizatorem był dr inż. Marcin Lawenda z Działu Nowych Architektur HPC PCSS.

Konferencja HiPEAC to jedno z najważniejszych europejskich forów dla ekspertów w dziedzinie architektury komputerów, modeli programowania, kompilatorów i systemów operacyjnych dla systemów ogólnego przeznaczenia, systemów wbudowanych i cyberfizycznych.

Podczas sesji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami wykorzystywanymi przy budowie wydajnych systemów symulacyjnych z obszaru Global Systems Science. Szkolenie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne: aplikacje cyfrowego bliźniaka, poprawa wydajności, szacowanie niepewności oraz instrumentacja dostępu do HPC.

Przedstawiciele PCSS aktywnie uczestniczyli w warsztatach, wygłaszając prezentacje z różnych obszarów tematycznych: dr hab. inż. Łukasz Szustak (co-design), Michał Kulczewski (szacowanie niepewności) i Bartosz Bosak (dostęp do systemów HPC).

Łukasz Szustak zaprezentował najnowsze osiągnięcia z zakresu dostosowania równoległych kodów aplikacji wielkoskalowych do szerokiej gamy nowoczesnych systemów komputerowych wielkiej mocy. Zakres prowadzonych prac obejmuje opracowanie metodologii adaptacji wybranych aplikacji naukowych do nowoczesnych systemów HPC uwzględniając w szczególności szeroką gamę procesorów x86-64 oraz ARM. Istotnym rezultatem realizowanych zadań jest znalezienie kompromisu oraz synergii pomiędzy obliczeniami równoległymi a architekturą procesorów masywnie wielordzeniowych w celu umożliwiania kalibracji wydajnościowej badanych aplikacji.

W projekcie HiDALGO2 rozwijane są aplikacje nie tylko od strony użytkowej, zwiększając ich wydajność i przygotowując do uruchomienia na maszynach skali exa. Uwaga zwrócona jest także na szacowanie niepewności parametrów wejściowych i samego modelu, dzięki czemu zwiększana jest jakość wyników oraz wiarygodność modeli. Na konferencji HiPEAC przedstawiciele PCSS zachęcali użytkowników pracujących nad aplikacjami wielkich wyzwań do skorzystania z mUQSA (multiscale uncertainty quantification and sensitivity analysis), narzędzia PCSS rozwijanego od projektu VECMA, które pozwala na praktycznie bezinwazyjne oszacowanie niepewności każdej aplikacji wielkiej skali.

W ramach wystąpienia warsztatowego pt. „Unleashing the potential of HPC with QCG-Portal”, Bartosz Bosak zaprezentował unikalne funkcjonalności i cechy rozwijanego w Dziale Aplikacji i Usług Wielkiej Skali zestawu narzędzi i usług QCG. Szczególną uwagę poświęcono przybliżeniu uczestnikom warsztatów możliwości oferowanych przez webowe rozwiązanie QCG-Portal w zakresie budowy intuicyjnych i dostosowanych do różnorodnych potrzeb interfejsów uruchamiania zadań obliczeniowych na komputerach dużej mocy. Ponadto, omówione zostało oprogramowanie QCG-PilotJob umożliwiające tworzenie i efektywne wykonywanie dynamicznych scenariuszy obliczeniowych złożonych z dużej liczby zadań w środowisku klastrowym.