Prof. Andrzej B. Legocki doktorem honorowym UAM

Prof. Andrzej B. Legocki doktorem honorowym UAM

Biochemik, były prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Bogusław Legocki otrzymał dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1988-2003 Profesor pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej  Polskiej Akademii Nauk. Za jego kadencji, w 1993 roku powołano afiliowane z Instytutem Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Prof. Andrzej Bogusław Legocki jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W latach 2003–2006 był prezesem PAN. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, wybitnym reformatorem i organizatorem polskiej nauki. W swoich badaniach zajmuje się biochemią i biologią molekularną roślin.

Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa UAM profesorowi Andrzejowi Bogusławowi Legockiemu Senat UAM podjął 19 grudnia 2022 roku.