Projekt Demeter uruchomił drugi Open Call

Projekt Demeter uruchomił drugi Open Call

Open Call #2 – DEPLOY ma na celu wdrożenie wysokiej jakości programów pilotażowych, które wykorzystują metodologie i technologie Demeter, odpowiadające na wyraźne potrzeby rolników. Dla każdego z konsorcjów dostępne jest do 150 000 euro dofinansowania na udany projekt. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2022 roku.

Projekt DEMETER to zakrojone na szeroką skalę wdrożenie interoperacyjnych, scentralizowanych na poziomie rolniczym, inteligentnych platform opartych na technologiach „smart farming-IoT”, realizowanych w ramach serii 20 projektów pilotażowych w 18 krajach (15 państw UE). Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego ekosystemu technologii i biznesu w zakresie Internetu Rzeczy, którego wpływ może ulec transformacji w sektorze spożywczym i rolnym, a potencjalnie także na całym świecie. DEMETER pokazuje, w jaki sposób zintegrowane podejście do modelowania biznesowego i akceptacji ze strony użytkowników może wspierać zrównoważone rolnictwo i systemy produkcji żywności, dostarczać bezpieczną żywność i wspierać rolników w podejmowaniu decyzji „robienia więcej za mniej”. Projekt przynosi nowe możliwości biznesowe w gospodarstwie rolnym i w szerszej gospodarce rolno-spożywczej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony cennych zasobów naturalnych Europy.

DEPLOY to drugi z otwartych konkursów DEMETER zakłada zwiększenie zasięgu projektu poprzez finansowanie małych konsorcjów składających się z 2-3 partnerów w celu wdrożenia nowych, wartościowych projektów pilotażowych w sektorze rolno-spożywczym. Te programy pilotażowe będą wykorzystywać metodologie i technologie DEMETER, odpowiadając na wyraźne potrzeby rolników, ze szczególnym uwzględnieniem regionów geograficznych UE, które nie były dotychczas reprezentowane. Pozwoli to na rozszerzenie technologicznego oraz biznesowego zasięgu projektu DEMETER w kierunku cyfryzacji i pobudzenia europejskiego sektora agrobiznesu. Kraje europejskie nieobjęte programami pilotażowymi DEMETER to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Węgry, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Słowacja i Szwecja. Projekt prowadzi obecnie 20 pilotów, co może być przykładem dla potencjalnych wnioskodawców do opracowania podobnych programów, które zostaną sfinansowane w ramach DEMETER Open Call #2 – DEPLOY.

Nowe programy pilotażowe powinny odpowiadać konkretnym potrzebom rolników i odpowiadać co najmniej jednemu z wyzwań lub celów wymienionych poniżej:

Wyzwania:
1. Kontrola wiedzy
2. Modele wdrażania
3. Optymalna analiza danych
4. Pokonywanie barier rynkowych
5. Interoperacyjność

Cele
1. Modelowanie informacji
2. Mechanizmy wymiany wiedzy
3. Własność danych
4. Analiza porównawcza
5. Rozwiązania zorientowane na użytkownika
6. Wpływ na świat rzeczywisty

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem:
www.h2020-demeter.eu/open-call-deploy

Zgłoszenia można składać na stronie:
www.f6s.com/demeter-open-call-2-deploy/apply