Projekt INSENSION nagrodzony Czarną Perłą

Projekt INSENSION nagrodzony Czarną Perłą

Nagrodę Czarnej Perły przyznaje organizacja EURORDIS-Rare Diseases Europe. Tegoroczne wyróżnienie w kategorii Technologii Medycznych otrzymał projekt INSENSION, realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Nagroda jest wyrazem uznania za innowacyjną, opartą na badaniach pracę wspierającą osoby z głębokimi i/lub wielorakimi trudnościami w uczeniu się.

Projekt INSENSION – Personalized ICT platform for people with PIMD był realizowany przez interdyscyplinarny zespół badaczy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii, a liderem międzynarodowego konsorcjum naukowo-przemysłowego było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Specjalizowane prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii ICT prowadziły wraz z PCSS zespoły Information and Communication Technology Centre Foundation CTIC i Jožef Stefan Institute. Wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej i charakterystyki głębokie złożonej niepełnosprawności intelektualnej specjalistów ICT wspomagał czołowy europejski zespół naukowy w tym obszarze wywodzący się z Heidelberg University of Education oraz praktycy ze Stowarzyszenia Na Tak. Potencjał komercjalizacyjny opracowywanej w projekcie technologii oceniała spółka Harpo sp. z o.o.

System, którego prototyp powstał w wyniku prac projektowych, ma za zadanie rozpoznawać tzw. niesymboliczne zachowania osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną, interpretować je jako intencje do utrzymania bądź zmiany sytuacji w otoczeniu swojego użytkownika i, jeśli jest taka potrzeba, podjąć niezbędne działania. Dzięki systemowi osoby z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną zyskują możliwość przekazania opiekunom informacji o swoich potrzebach za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, włączenia ulubionej muzyki czy kontrolowania urządzeń w swoim inteligentnym pokoju.

Wspomniana nagroda Czarnej Perły przyznawana jest przez europejskie stowarzyszenie, zrzeszające ponad 1000 organizacji, zajmującymi się pacjentami z rzadkimi chorobami.