EuroHPC PL
Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL

Celem projektu EuroHPC PL jest budowa specjalistycznej infrastruktury ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach. Projekt jest polskim etapem rozwoju programu EuroHPC.
W efekcie realizacji projektu powstanie infrastruktura prowadzenia badań na potrzeby nauki, gospodarki i społeczeństwa czerpiąca z najnowocześniejszych technologii w zakresie HPC wypracowanych w ramach EuroHPC JU. Pozwoli to na dalsze zwiększanie zakresu i jakości badań wymagających przeprowadzania wielkoskalowych symulacji i analiz komputerowych, wyprzedzając kraje nie inwestujące w tego typu urządzenia wystarczających środków.

Partnerzy projektu:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie –Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet –Lider Konsorcjum
2. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk –Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
3. Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
4. Politechnika Wrocławska –Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
6. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
7. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Rola PCSS:
PCSS jest Liderem zadania II.4 „Platforma kwantowych badań operacyjnych i optymalizacji dyskretnej”, wchodzącego w skład „Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych”. W ramach zadania planowany jest rozwój i testowanie nowych narzędzi programistycznych wspierających projektowanie, implementację oraz eksperymenty obliczeniowe hybrydowych metod heurystycznych oraz algorytmów optymalizacji dyskretnej z wykorzystaniem adiabatycznych kwantowych procesów wyżarzania.
Ponadto w ramach „Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym” PCSS uczestniczy w następujących zadaniach:
• Zadanie I.1 – „Platforma superkomputerowa”
• Zadanie I.2 – „Platforma specjalizowanych akceleratorów”
• Zadanie I.3 – „Platforma obliczeń pilnych”
• Zadanie I.4 – „Platforma integracji e-infrastruktur”

Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR