INSENSION
Inteligentna platforma dla wsparcia personalizowanej interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną z usługami cyfrowymi

Celem projektu INSENSION jest stworzenie platformy ICT, która pozwala osobom z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną na korzystanie z aplikacji i usług cyfrowych, które mogą poprawić jakość ich życia, zwiększyć ich zdolność do samostanowienia i wzbogacić ich życie. Docelowi użytkownicy końcowi proponowanego rozwiązania są w stanie korzystać wyłącznie z niekonwencjonalnych, niesymbolicznych środków interakcji z ich otoczeniem. Dlatego też platforma ma na celu zapewnienie technologicznych środków do bezproblemowego i elastycznego rozpoznawania wysoce zindywidualizowanych, niesymbolicznych sygnałów behawioralnych osób z tego typu niepełnosprawnością. Dzięki temu możliwe będzie wykrywanie wzorców zachowań zachodzących w kontekście konkretnych sytuacji. Wzorce te przekładają się na afektywne „intencje” użytkownika końcowego (akceptacja lub dezaprobata sytuacji dziejącej się wokół tej osoby), które mogą zostać przekazane do specjalizowanych aplikacji wspomagających potrafiących je przełożyć na akcje wykonywane w imieniu użytkownika. W ten sposób osoba z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną zyskuje możliwość wpływania na swoje otoczenie, poprzez nowe środki komunikacji z innymi ludźmi czy też możliwość bezpośredniej zmiany swojego otoczenia.

Projekt wykorzystuje najnowsze osiągnięcia szeregu dyscyplin ICT, wyposażając proponowaną platformę wspomagającą w mechanizmy rozpoznawania zachowań oparte na technologiach rozpoznawania gestów, mimiki twarzy i wokalizacji oraz zaawansowane metody z obszaru sztucznej inteligencji. Platforma projektowana jest w modelu projektowania włączającego (inclusive design paradigm), w którym osoba z niepełnosprawnością oraz jej opiekunowie bezpośrednio uczestniczą w procesie badawczo-rozwojowym przez cały czas trwania projektu. Proces ten jest wspierany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny ICT oraz badaczy i praktyków w zakresie badań i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, z należytym udziałem przedsiębiorców z branży technologii wspomagających.

Projekt jest realizowany przez interdyscyplinarny zespół badaczy z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Słowenii. Liderem międzynarodowego konsorcjum naukowo-przemysłowego jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Specjalizowane prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii ICT prowadzą wraz z PCSS zespoły Information and Communication Technology Centre Foundation CTIC i Jožef Stefan Institute. Wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej i charakterystyki głębokie złożonej niepełnosprawności intelektualnej specjalistów ICT wspomagają czołowy europejski zespół naukowy w tym obszarze wywodzący się z Heidelberg University of Education oraz praktycy ze Stowarzyszenia Na Tak. Potencjał komercjalizacyjny opracowywanej w projekcie technologii ocenia Harpo sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 2018-01-01
Data zakończenia: 2021-06-30
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020