Propozycja podstawowych założeń funkcjonalnych i technologicznych dla e-podręczników

Propozycja podstawowych założeń funkcjonalnych i technologicznych dla e-podręczników
W związku z pracami prowadzonymi w ramach projektu dotyczącego e-podręczników, została stworzona wstępna koncepcja funkcjonalna i technologiczna, na bazie której powstanie platforma oprogramowania dla przyszłych elektronicznych podręczników. Przypomnijmy, że Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaproszone zostało do negocjacji jako partner technologiczny przedsięwzięcia.

Wstępne założenia dotyczą zarówno planowanej podstawowej funkcjonalności platformy, organizacji treści cyfrowych e-podręczników, jak i zawierają podstawowe scenariusze pracy z systemem. Podczas prac nad tym dokumentem zostały uwzględnione dotychczasowe doświadczenia PCSS w prowadzeniu dużych projektów, dotyczących zarządzania treścią cyfrową oraz zalecenia niezależnych konsultantów (dotyczących użytych standardów, dostępności treści dla niepełnosprawnych oraz wieloplatformowości, czyli dostępności e-podręczników na wiele typów urządzeń).

Powstały dokument nakreśla formułę współpracy między partnerami, proponując standardy i kształt przyszłego e-podręcznika. Określa też propozycje funkcjonalne platformy, integracje z obecnymi systemami, dotykając także aspektów bezpieczeństwa i skalowalności projektowanego rozwiązania.

Co warte podkreślenia, powstały dokument jest bardzo wczesną koncepcją platformy technologicznej e-podręczników, niemniej jednak z uwagi na ważności tematu i społeczne zainteresowanie, został opublikowany na licencji Creative Commons (CC BY – ND 3.0).

Dokument dotyczący propozycji podstawowych założeń funkcjonalnych i technologicznych dla e-podręczników można pobrać z naszego portalu.

Pliki do pobrania:

Propozycja podstawowych założeń funkcjonalnych i technologicznych dla e-podręczników