PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

PSNC Digital Future Talks: EOSC, czyli Europejska Chmura Otwartej Nauki

Czy EOSC (ang. European Open Science Cloud), czyli Europejską Chmurę Otwartej Nauki można nazwać „wspólnym stołem” z danymi, który umożliwia nie tylko pogłębianie danych w jednej dziedzinie, ale i działanie z uwzględnieniem różnych perspektyw dyscyplin naukowych? Zdaniem Raimundasa Tuminauskasa oraz Marcina Wolskiego – gości najnowszego odcinka PSNC Digital Future Talks – jak najbardziej! Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu.

Celem EOSC jest rozwój multidyscyplinarnego środowiska badawczego w Europie zgodnie z ideą otwartej nauki i w oparciu o rozwiązania chmurowe, w którym naukowcy będą mogli publikować, znajdować i ponownie wykorzystywać dane, narzędzia i usługi, i dzięki temu – bardziej efektywnie prowadzić badania. Otwarta nauka i dzielenie się wynikami eksperymentów naukowych już teraz zmieniły sposób pracy badaczy w Europie. Dzięki płynnemu dostępowi do różnorodnych danych z wielu krajów, wiele procesów naukowych przeprowadzanych jest szybciej. 

Gośćmi Gabrieli Jelonek i Marcina Dąbrowskiego w najnowszym odcinku PSNC Digital Future Talks są Raimundas Tuminauskas, kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej oraz Marcin Wolski, kierownik Zespołu Sytemu Otwartej Nauki.

Wszystkie odcinki podcastów PCSS dostępne są na stonie: https://www.pcss.pl/podcast.