Rejestracja na SSHOC final Conference!

Rejestracja na SSHOC final Conference!

Partnerzy i interesariusze projektu SSHOC spotkają się w dniach 6 i 7 kwietnia w Brukseli oraz online na Konferencji Końcowej SSHOC zatytułowanej „Advancing SSH Research with SSHOCingly good and sustainable Resources”. PCSS pełni rolę Organizacji Współpracującej projektu i rozwija jeden z głównych rezultatów tego projektu – SSH Open Marketplace.

Konferencja zgromadzi przedstawicieli infrastruktur badawczych, naukowców, bibliotek naukowych i archiwów, kluczowych graczy inicjatywy EOSC, przedstawicieli przemysłu a także decydentów z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych.

Od stycznia 2019 do kwietnia 2022 projekt SSHOC przekształcił obecny krajobraz danych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych z jego silosami dziedzinowymi i oddzielnymi obiektami w zintegrowaną, opartą na chmurze sieć wzajemnie połączonych infrastruktur danych. Program konferencji końcowej ma na celu zaprezentowanie osiągniętych wyników, wykorzystanie wykształconych synergii oraz poznanie historii użytkowników działających w ramach społeczności. Zaplanowano również czas na refleksję nad kwestiami polityki i zrównoważonego rozwoju oraz spojrzenie w przyszłość.

Jednocześnie zapraszamy naukowców, ekspertów ds. danych, trenerów i specjalistów ds. e-infrastruktury do wzięcia udziału w internetowym konkursie SSHOC’n Tell Challenge. Wypróbuj nasze narzędzia i podziel się swoją historią. Pracuj nad wcześniej zdefiniowanym lub wylosowanym wyzwaniem z wykorzystaniem zasobów SSHOC. Wyzwanie SSHOC’n Tell wnosi do programu konferencji świeże historie użytkowników i przemyślenia dotyczące przyszłego rozwoju. Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Zarejestruj się na konferencję (udział stacjonarny lub online).

Program konferencji finałowej SSHOC.

 

Celem projektu SSHOC jest budowa zintegrowanej, opartej na rozwiązaniach chmurowych sieci połączonych infrastruktur danych z obszarów nauk humanistycznych oraz społecznych.

Więcej informacji o projekcie SSHOC.

Dowiedz się więcej o SSH Open Marketplace.