Rozpoczęcie postępowań na zakup licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

Rozpoczęcie postępowań na zakup licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu środków na realizację zadania polegającego na dostarczeniu w 2022 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym, informujemy, że Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozpoczyna postępowania na zakup licencji w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Chodzi o zakup następujących licencji:

1. Licencja krajowa – pakiet podstawowy EBSCO Information Services,
2. Licencja konsorcyjna – pakiet specjalistyczny EBSCO Information Services,
3. Licencja konsorcyjna – KARGER,
4. Licencja konsorcyjna – McGraw-Hill,
5. Licencja konsorcyjna – Royal Society of Chemistry.

Dziękujemy wszystkim jednostkom uczestniczącym w postępowaniach za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania. O kolejnych działaniach, w tym także o dofinansowaniu na 2023 rok będziemy Państwa informować na bieżąco.