SC16: HPC metters

SC16: HPC metters

W tym roku, największe na świecie spotkanie branży skupionej wokół tematyki HPC, odbędzie się w Salt Lake City, w stanie Utah. Konferencji, trwającej od 13 do 18 listopada, towarzyszyć będzie jak co roku wystawa (14-17.11.2016), na której już po raz jedenasty, polskie dokonania w dziedzinie IT prezentować będzie PCSS wraz z Konsorcjum PIONIER.

Supercomputing to największe na świecie spotkanie środowisk ICT, skupionych wokół tematów wydajnego przetwarzania danych (HPC – High Performance Computing), sieci komputerowych, składowania oraz analizy danych. Co roku na Konferencji spotykają się eksperci z całego świata, skupiając swoją uwagę na najnowszych i najbardziej innowacyjnych działaniach w zakresie aplikacji, środowisk programowania, oprogramowania, systemów operacyjnych, architektur, intensywnego przetwarzania i przechowywania danych.

Rezultaty prac badawczych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Konsorcjum PIONIER zaprezentowane zostaną na stoisku numer 509. Przedstawiona zostanie m.in. demonstracja transkontynentalnego przesyłu danych INFINICORTEX w technologii InfiniBand. Sieć PIONIER wspólnie z partnerem z Kanady zaprezentuje technologie IoT dla Smart City oraz dorobek w ramach technologii HPC. Zaprezentowane zostaną także wyniki prac w projektach ROAM (Nowe rewolucyjne podejście do transmisji światłowodowej z wykorzystaniem orbitalnego momentu pędu światła), Fed4Fire (Federacja infrastruktur badawczych dla badań nad Internetem Przyszłości) oraz ComPat (Computing Patterns for High Performance Multiscale Computing).

Więcej informacji na temat konferencji i wystawy SC’16 znaleźć można TUTAJ.