Seminarium PCSS: Prof. Iwona Ługowska „MOSAIC – wyzwania w zakresie wykorzystania algorytmów AI w badaniach biomedycznych oraz klinicznych”

Seminarium PCSS: Prof. Iwona Ługowska „MOSAIC – wyzwania w zakresie wykorzystania algorytmów AI w badaniach biomedycznych oraz klinicznych”

W poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. zapraszamy na drugie otwarte seminarium PCSS. Prelegentem będzie prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Temat seminarium to „Onkologia – MOSAIC – wyzwania w zakresie wykorzystania algorytmów AI w badaniach biomedycznych oraz klinicznych”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”.

Prof. Iwona Ługowska jest onkologiem klinicznym, Pełnomocnikiem dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii ds. współpracy międzynarodowej. Pełni również funkcję konsultantki Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytutu, jest członkiem Zarządu EORTC, ESMO Publishing Working Group, Komisji Bioetycznej Centrum Onkologii – Instytutu, koordynatorem Centrum Naukowo-Przemysłowego przy Centrum Onkologii Instytucie i koordynatorem sieci EURACAN (European Reference Network) w Centrum Onkologii Instytucie. Profesor otrzymała wyróżnienie za pracę doktorską dotyczącą czynników prognostycznych w nowotworach złośliwych kości u dzieci, ponadto otrzymała nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Onklogii Klinicznej – ASCO IDEA Program (staż w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku), jest laureatką FLIMS 2015, EORTC-NCI-ASCO 2010 oraz the Talent in Oncology Programme – the Global Learnings in Oncology Workgroup (TOP/GLOW 2011-2013. Była nagrodzona także dwoma stypendiami ESMO (2010 i 2015), dwoma stypendiami Holenderskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu (NIHES) – Clinical Trials Methodology (2010) oraz Clinical Decision Modelling (2011), otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Onkologii w Gliwicach za pracę naukową oraz odbyła staż dotyczący prowadzenia i organizacji badań klinicznych wczesnych faz w Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre w Newcastle, UK. W 2019 roku Prof. Ługowska otrzymała nagrodę Kobieta Sukcesu Mazowsza.

Na seminarium zatytułowane „Onkologia – MOSAIC – wyzwania w zakresie wykorzystania algorytmów AI w badaniach biomedycznych oraz klinicznych” zapraszamy w poniedziałek 6 grudnia, o godzinie 14:30.

Moderatorem seminarium będzie Adam Olszewski kierownik PSNC Future Labs.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej i będzie dostępne za pomocą platformy Webex: https://tiny.pl/9dxhg.