Spotkanie europejskich specjalistów ds. obsługi incydentów sieciowych

Spotkanie europejskich specjalistów ds. obsługi incydentów sieciowych
21-22 maja 2015 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w ramach działalności grupy roboczej TF-CSIRT (Task Force for Computer Security Incident Response Teams), zorganizuje 45. spotkanie europejskich zespołów zajmujących się obsługą incydentów sieciowych.

Grupa TF-CSIRT działa pod egidą stowarzyszenia TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association), które w ostatnich miesiącach połączyło się z organizacją DANTE, formując – zgodnie z życzeniem przedstawicieli krajowych sieci dla nauki w Europie – stowarzyszenie GÉANT Association.

W ciągu dwóch dni poznańskiego spotkania, na którym gościć będzie kilkudziesięciu ekspertów bezpieczeństwa z całej Europy, odbędzie się szereg sesji ogólnych, a także zamknięte spotkania Komitetu Sterującego grupy oraz poszczególnych grup roboczych. W trakcie spotkania reprezentant Zespołu Bezpieczeństwa PCSS, dr inż. Maciej Miłostan, zaprezentuje rezultaty zastosowania grafowych baz danych do detekcji anomalii w zapisach ruchu sieciowego (ang. netflows) – badania w tym zakresie realizowane są w ramach projektu krajowego SECOR.