Spotkanie NREN-ów Europy Wschodniej w PCSS

Spotkanie NREN-ów Europy Wschodniej w PCSS

W Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, siedzibie PCSS, odbędzie się spotkanie przedstawicieli NREN-ów (National Research and Education Network) Europy Wschodniej (4-6 maja 2016 r.) w ramach projektu Eastern Partnership Connect. Podczas wizyty zaplanowano m.in. seminarium oraz zwiedzanie laboratoriów Future ICT i CBPIO.

Podczas środowego seminarium, w którym udział wezmą przedstawiciele Narodowych Sieci Naukowo-Badawczych z Europy Wschodniej (NREN), zaprezentowane zostaną dotychczasowe dokonania PCSS w ramach współpracy naukowo-badawczej, zarówno z partnerami handlowymi, jak i niekomercyjnymi. Zaprezentowane zostaną m.in. Sieć PIONIER, PlatonTV (Naukowa Interaktywna Telewizja HD w Sieci PIONIER), LivingLab oraz TechInnowacje (platforma innowacji i komercjalizacji badań).

Przybyli goście będą mogli również usłyszeć o rozwijanych w PCSS usługach z zakresu:

  • e-administacji,
  • e-edukacji,
  • e-zdrowia,
  • e-nauki.

Zaplanowano także zwiedzanie poszczególnych laboratoriów w CBPIO oraz przestrzeń Living Lab na ul. Zwierzynieckiej.

Wizycie towarzyszyć będzie, przygotowany specjalnie na tę okazję, blog – na którym będzie można śledzić przebieg wizyty.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Eastern Partnership Connect.