Stoisko DORII na ISC’09

Stoisko DORII na ISC’09

W czasie targów ISC’09 prezentowany jest na stoisku jeden z projektów koordynowanych przez PCSS – DORII (EU FP7 RI- 213110, ang Deployment of Remote Instrumentation Infrastructure, w tłumaczeniu, “Wdrożenie infrastruktury do zdalnego sterowania instrumentami naukowymi”). Projekt dostarcza gotowe rozwiązania IT dla zdalnego sterowania instrumentami i przetwarzania danych pochodzących z sensorów, korzystając z rozwiązań HPC.

Projekt DORII kładzie szczególny nacisk na wspomaganie społeczności zajmujących się trzęsieniami ziemi, symulacjami sieci sejsmograficznych, środowiskiem naturalnym w tym obserwacji i modelowania wybrzeża i oceanów oraz naukami eksperymentalnymi.

W ramach wystawy cieszącej się dużym zainteresowaniem, prezentowana jest demonstracja działania całego systemu w czasie rzeczywistym jak i instrumenty pomiarowe służące do badań oceanów.