Terena 2012: Networking to Services

Terena 2012: Networking to Services
Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji TERENA, gościć będzie w Reykjaviku (21-24.05.2012). Podczas trwającej pięć dni imprezy uczestnicy przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie swoich projektów badawczych. Wystąpienia podczas sesji zaprezentują przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
TERENA Networking Conference (TNC) jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad 500 uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TERENY dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

W tym roku gospodarzem TNC jest islandzka Sieć Badawcza i Edukacyjna (RHnet), zapewniająca łączność wszystkim islandzkim uniwersytetom, szkołom wyższym i instytutom badawczym. Uczestniczy ona w wielu pionierskich projektach międzynarodowych, działających w sieci edukacyjnej na potrzeby rozwoju na Islandii.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „Networking to Services”. Wśród prelegentów tegorocznej konferencji znaleźli się czterej przedstawiciele PCSS.

Gerard Frankowski przedstawi prezentację pt. „Addressing Complex Security Requirements for Network Services in GÉANT Multi-Domain Environments”. Prezentacja jest poświęcona ochronie usług sieciowych w wielodomenowym środowisku sieci GÉANT. Opisuje poszczególne aktywności bezpieczeństwa, skierowane w stronę programistów, administratorów oraz zespołów obsługi incydentów – składające się na wielowarstwowe mechanizmy zabezpieczeń, spójne ze strategią ochrony dogłębnej (ang. Defense-in-depth).

Radosław Krzywania omówi temat „Network Services Interface gateway for future network services”. Prezentacja wprowadza słuchaczy w zagadnienia związane z utworzeniem standardu Network Services Interface (NSI), rozwijanym w ramach organizacji Open Grid Forum (OGF). Celem NSI jest zdefiniowanie jednolitych protokołów i interfejsów dla rezerwacji zasobów pomiędzy domenami sieciowymi, w celu świadczenia globalnych usług. Prezentacja przedstawia krótko historię prac nad NSI, stan rozwoju na chwilę obecną oraz plany na przyszłość.

Miłosz Przywecki wystąpi z tematem „Federated POP: a successful real-world collaboration”. Prelekcja omawia problemy, wyzwania i zasady tworzenia wspólnego węzła sieci przez kilka sieci naukowych (NRENow). Będzie ona oparta na doświadczeniach z uruchomienia takiego węzła w Hamburgu przez PCSS, SURFnet i NORDUnet.

Piotr Ostapowicz przedstawi temat „4K Grabber, Innovative methods of data acquisition from embedded systems which is part of session High resolution visualisation”. Prezentacja dotyczy innowacyjnych metod akwizycji danych wideo, na bazie sprzętu opracowanego przez nasz dział. Projekt był rozwijany w formie aplikacji dla jednego z równoległych Internetów. Ze względu na stałą gęstość transmitowanego strumienia jest dobrym generatorem danych dla sieci gwarantujących stałą przepustowość (PI-DSS). Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki prowadzonych prac, a także dalsze plany związane z rozwojem koncepcji.