TNC20: do zobaczenia w Brighton w 2021

TNC20: do zobaczenia w Brighton w 2021

Na 8 czerwca 2020 roku zaplanowana była sesja inaugurująca tegoroczną konferencję TNC. Wzorem lat ubiegłych PCSS miał pełnić rolę partnera technologicznego. Organizatorzy, ze względu na utrzymującą się epidemię koronawirusa, podobnie jak w wypadku innych imprez masowych, zdecydowali się na przesunięcie konferencji na przyszły rok. Pozostaje kolejnych dwanaście miesięcy na przygotowania.

The Networking Conference jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TNC dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

Tegoroczna edycja planowana była na 8-12 czerwca w brytyjskim Brighton. Po raz kolejny PCSS miał uczestniczyć w wydarzeniu jako partner technologiczny, odpowiedzialny m.in. za oficjalny serwis konferencji, system rejestracji, realizację i transmisję telewizyjną w sali plenarnej, a także przygotowanie multimedialnego pokazu podczas sesji inaugurującej i zamykającej wydarzenie.

Organizatorzy ​zdecydowali, że dla bezpieczeństwa uczestników, tegoroczna edycja przeniesiona zostanie na przyszły, 2021, rok. Cathrin Stover – kierująca działem ds. Informacji GÉANT Community zaprasza na przyszłoroczną edycję w elektronicznym wydaniu magazynu Connect.