TNC22: „Navigating the unexplored”

TNC22: „Navigating the unexplored”

Po dwóch latach przerwy, związanej z pandemią, największa konferencja sieci naukowo-akademickich w Europie powraca w tradycyjnej, stacjonarnej formie. TNC 2022 gościć będzie we włoskim Treście. Tradycyjnie, konferencji towarzyszy przestrzeń wystawowa, podczas której PCSS i Konsorcjum PIONIER zaprezentują realizowane aktualnie projekty i inicjatywy.

Każda edycja The Networking Conference gromadzi ponad pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci naukowych w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Oprócz prelekcji wybitnych specjalistów, odbywają się liczne dyskusje, sesje i prezentacje. Podczas TNC odbywa się przegląd najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

PCSS jako główny partner technologiczny konferencji zapewnia pełną multimedialną oprawę, najważniejszym wydarzeniom towarzyszyć będą kamery, a główne sesje będą transmitowane on-line.

Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną stoiska PCSS oraz Konsorcjum PIONIER, na których przedstawione zostaną najnowsze dokonania w ramach prowadzonych projektów badawczych, takich jak: PIONIER LAB, MOSAIC, DARIAH LAB, NEBI, PRACE LAB, EUROHPC PL, PL 5G, KMD. Dodatkowo zaprezentowane zostaną demonstracje:

  • PosEmo i eduMEET: Studium przypadku wspomagania komunikacji niewerbalnej w świecie webkonferencji,
  • Czas i częstotliwość w sieci PIONIER,
  • Rozwój systemów rozprzestrzeniania czasu i częstotliwości w PCSS,
  • Demo Quantumblockchain,
  • Możliwości wykorzystania systemu AI/ML do monitorowania fizycznych łączy QKD w operacyjnej sieci. Jako przykład zaprezentowany system wykorzystuje dane z operacyjnych łączy QKD w sieci PIONIER na trasie Poznań – Warszawa.