TNC23: Digital Generations

TNC23: Digital Generations

„Digital Generations” to hasło tegorocznej edycji Konferencji TNC, która od 5 do 9 czerwca gości w stolicy Albanii – Tiranie. Gospodarzem wydarzenia jest RASH, albańska Narodowa Sieć Naukowo-badawcza. PCSS, po raz ósmy, występuje w roli głównego partnera technologicznego wydarzenia.

The Networking Conference – TNC  jest największą i najbardziej prestiżową konferencją sieci naukowo-akademickich w Europie. Każda jej edycja gromadzi blisko pół tysiąca uczestników, specjalistów i menedżerów głównych sieci w Europie, a także organizacje badawcze, uczelnie wyższe i przedstawicieli przemysłu. Poprzez prelekcje wybitnych specjalistów, dyskusje i sesje, uczestnicy TNC dokonują przeglądu najnowszych osiągnięć w obszarze sieci badawczych, tak w dziedzinie technicznej, jak i w zakresie stosowania i zarządzania siecią. Konferencja jest szansą spotkania się wszystkich tych, którzy współpracują w ciągu roku nad wspólnymi projektami badawczymi. To także czas planów i podsumowań, konfrontacji wyników i prezentacji dokonań w obrębie naukowych sieci narodowych.

Podczas wystawy, towarzyszącej Konferencji, zaprezentowane zostaną najnowsze dokonania w ramach prowadzonych przez PCSS oraz Konsorcjum PIONIER projektów badawczych, takich jak: MOSAIC, NEBI, Dariah.lab, NLPQT, PIONIER-Q, PIONIER- LAB, PL-5G, PRACE-LAB, EuroHPC PL oraz KMD. Odwiedzający stoisko będą mieli również okazję poznać bliżej inicjatywy wyprowadzone w ramach PSNC Future Labs oraz Aero Space Labs.

Na stoisku prowadzone są także specjalnie przygotowane na tę okazję demonstracje. Pierwsza z nich to prezentacja aparatury do kompleksowej analizy, generowania i symulowania ruchu sieciowego z szybkością 800Gb/s. Urządzenie Spirent TestCenter B2 posiada cztery interfejsy, mogące pracować w trybach 1x800GE, 2x400GE lub 8x100GE. Ponadto system pozwala na diagnostykę oraz modelowanie i emulację protokołów sieciowych stosowanych zarówno w centrach danych, jak i sieciach operatorskich. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie wszechstronnych i kompleksowych pomiarów wydajnościowych najnowocześniejszych urządzeń sieciowych. Druga prezentacja dotyczy projektu NLPQT, będącego systemem dystrybucji Nośnej Optycznej. Celem prezentacji jest przesyłanie poprzez łącza światłowodowe ultrastabilnego lasera. Sygnał ten może być wykorzystywany między innymi do porównywania zegarów optycznych. System jest następnym krokiem w transmisji i dystrybucji precyzyjnych sygnałów częstotliwości poprzez sieć światłowodową.

Już po raz ósmy PCSS jest głównym partnerem technologicznym konferencji, zapewniającym m.in. multimedialną oprawę sesji plenarnych, obsługę systemów webowych, w tym przygotowanie strony konferencji, pełnej rejestracji wraz z obsługą płatności i generowaniem identyfikatorów.

Przedstawiciele poznańskiego Centrum biorą także udział w sesjach, prezentując realizowane w PCSS projekty i usługi. Maciej Brzeźniak oraz Mikołaj Dobski wezmą udział w panelu „All Data Big & Small”, prezentując wyniki projektu KMD (Krajowy Magazyn Danych) koordynowanego przez PCSS. W sesji zatytułowanej „The doctor will see you now” prezentację dotyczącą aktywnego i zdrowego starzenia się z wykorzystaniem usługi „Safe-home”, przybliży Michał Kosiedowski, natomiast Mikołaj Dobski weźmie udział w sesji demonstracyjnej, prezentując zautomatyzowane narzędzie do analizy złośliwego oprogramowania przeznaczone dla zespołów CSIRT/CERT. Podczas sesji plenarnej, dotyczącej technologii kwantowej, Piotr Rydlichowski przedstawi prezentację „Aktywności związane z kwantowym Internetem w Sieciach NREN”.