Transmisja z Dnia Hematologii 2022

Transmisja z Dnia Hematologii 2022

15 listopada 2022 roku w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbędzie się druga edycja Dnia Hematologii, organizowana w ramach europejskiego projektu NEXT_LEVEL. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie tematyce CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych. Bezpośrednią transmisję z konferencji przeprowadzi PCSS.

Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy o terapii CAR-T – obecnie najbardziej zaawansowanej  i najbardziej nowoczesnej technologicznie formy immunoterapii komórkowej, która może być stosowana w leczeniu nowotworów, takich, jak chłoniaki i białaczki.

Wśród zaproszonych prelegentów jest dwójka wybitnych polskich hemato-onkologów: prof. dr hab. n. med. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. n.med. Grzegorz Basak z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie skierowane jest do różnych grup odbiorców m.in. uczniów szkół podstawowych i średnich, nauczycieli, pacjentów, studentów, naukowców i lekarzy specjalistów.

Transmisja, prowadzona przez Dział Nowych Mediów PCSS, dostępna będzie TUTAJ.