Warsztaty projektu Platon: ostatnie dni rejestracji

Warsztaty projektu Platon: ostatnie dni rejestracji
Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia rejestracji na warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON. Swój udział można zgłaszać do 12 marca br.

Warsztaty „Praktyczne aspekty archiwizacji i zabezpieczenia danych”odbędą się w siedmiu największych polskich miastach. Na poszczególne imprezy można rejestrować się do 12 marca 2012 r.

Podobnie, jak w poprzedniej edycji – warsztaty podzielone będą na dwa bloki; wprowadzenie oraz korzystanie z Usługi Powszechnej Archiwizacji.

Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się m.in. kto może skorzystać z Usługi, jakie są zasady i warunki korzystania z niej, jak zarejestrować się w usłudze oraz jak składować i odzyskiwać dane, przy użyciu klientów dla Windows i Linux.

W warsztatach mogą wziąć udział instytucje naukowe i edukacyjne, uczelnie, instytuty badawcze, naukowe biblioteki cyfrowe oraz federacje bibliotek, pracownicy uczelni, naukowcy, badacze i studenci, uczestnicy projektów badawczych i naukowych, a także użytkownicy systemów gridowych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu – 14 marca 2012 roku, ostatnie zaplanowano natomiast na 19 kwietnia w Zielonej Górze.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się pod adresem:
www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2012/rejestracja

Informacji udziela również:
Maciej Brzezniak
maciekb@man.poznan.pl
tel (61) 858 21 95 lub 858 20 54

Więcej informacji na temat poszczególnych warsztatów, a także szczegółowy ich plan znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o Usłudze Powszechnej Archiwizacji: http://www.storage.pionier.net.pl/
Pliki do pobrania:

Ulotka pdf z informacjami o poszczególnych warsztatach