Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

Wyróżnienie dla projektu „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania”

Poznański projekt „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania” otrzymał wyróżnienie w piątej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Projekt jest efektem współpracy między Urzędem Miasta Poznania, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd” to inicjatywa, w której wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Jego głównym celem jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez samorządy opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp.

Najlepszych wybierała Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji PAP, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP.

Nagrodzony poznański projekt „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania” jest realizacją idei, która zakłada, że komunikacja między urzędem a obywatelami powinna być w pełni zrozumiała i nieskomplikowana. Poznański model upraszczania języka urzędowego jest kompleksowy i praktyczny, łączy tradycję filologii polskiej z nowoczesnymi technologiami.

Wprowadzanie prostego języka w nowoczesnym urzędzie ma również ścisły związek z ideą Smart City. Jednym z celów nowoczesnego miasta powinno być umożliwienie mieszkańcom załatwienia wszystkich spraw w szybki i prosty sposób. Kolejną kwestią jest dbanie o równy i bezpieczny dostęp do usług publicznych. Te postulaty realizuje wyróżniony projekt. Poznański model działań zakłada, że żeby załatwić coś w sposób prosty, trzeba nie tylko stosować proste mechanizmy, ale także prosto pisać i mówić. Podstawą poczucia bezpieczeństwa i komfortu są dobre relacje mieszkańców z Miastem, Urzędem i jego jednostkami.

Jednym z kluczowych efektów współpracy jest otwarcie nowego kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – „Prosty język w instytucjach publicznych”.

W sobotę 8 czerwca 2024 r. w Salonie Mickiewicza na ul. Fredry 10 odbędzie się już druga uroczysta konferencja kończąca tegoroczną edycję studiów. Podczas niej zostaną wygłoszone referaty studentów, którzy podzielą się tym, w jaki sposób prosty język funkcjonuje w ich instytucjach.