Zapraszamy na warsztaty KoderJunior w EduLab PCSS

Zapraszamy na warsztaty KoderJunior w EduLab PCSS

Zapraszamy do EduLab PCSS na jedniodniowe seminarium, o charakterze informacyjnym, na temat Projektu KoderJunior. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dotychczasowe działaniach dla rozwoju uczniowskich kompetencji cyfrowych, przede wszystkim umiejętności programowania zarówno w informatyce, jak innych przedmiotach edukacji wczesnoszkolnej. Seminarium adresowane jest do tych osób z szeroko pojętego otoczenia szkoły, które mogą wspierać i wspierają edukację swymi działaniami, ale przede wszystkim decyzjami edukacyjnymi poza szkołą, ale na rzecz szkoły.

Zapraszamy zatem pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic.

Podczas zajęć skupimy się na prezentacji uczniowskich działań na rzecz rozwoju umiejętności rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów oraz realizacji ścieżek dydaktycznych wspieranych technologiami. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu KoderJunior – Szkoła mistrzów programowania w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliownym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PCSS).

Proponujemy dwa terminy spotkania do wyboru: 04.12.2018 oraz 12.12.2018; czas trwania seminarium: od 9:30 do 15:00 (w przerwie przewidziano bufet obiadowy).

Link do rejestracji dostępny jest TUTAJ.

Semianrium odbędzie się w Laboratorium Szkoły Przyszłości Edulab w PCSS na ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu. Jest to nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Edukacyjne Centrum Badawczo Rozwojowe powstałe jako inicjatywa PCSS prowadząca badania w zakresie edukacji w szczególności nad procesami uczenia się, e-Umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

„KoderJunior – Szkoła mistrzów programowania” jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest w regionach poznańskim, leszczyńskim i kaliskim realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Fundację ProCultura. W Projekcie zaplanowano przygotowanie merytoryczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia nauki programowania, opracowanie interaktywnych pakietów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, zakup sprzętu dla szkół i nauczycieli, seminarium naukowe dla dyrektorów.