3. Konferencja Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu

3. Konferencja Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu

Już po raz trzeci Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jako partner projektu Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu (MIC), zorganizowało doroczną konferencję MIC pod hasłem „Nowoczesne technologie bliżej nas”. Konferencja odbyła się 16 kwietnia 2009 roku – podobnie, jak w latach poprzednich, w siedzibie PCSS w Poznańskim Ośrodku Nauki PAN przy ul. Wieniawskiego.

Konferencja ukierunkowana była na nowe obszary tematyczne, którymi od początku roku 2009 zajmuje się poznańskie MIC: wysokowydajnym obliczeniom komputerowym (HPC), wirtualizacji oraz interoperacyjności systemów i rozwiązań (a więc możliwości współdziałania różnych technologii). Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in.: dr inż. Stanisław Starzak – Kanclerz Politechniki Łódzkiej, prof. Roman Wyrzykowski – Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Uczestników konferencji powitali: dr inż. Maciej Stroiński, Z-ca Dyrektora IChB PAN ds. PCSS oraz Dariusz Piotrowski, dyrektor działu Developer and Platform Group w firmie Microsoft Polska. Ponad 200 uczestników wysłuchało m.in. prezentacji poświęconych planom rozwoju MIC, wizji interoperacyjności w ujęciu firmy Microsoft, wykładów poświęconych bezpieczeństwu aplikacji PHP hostowanych w systemie Windows, wykorzystaniu technologii Silverlight do udostępniania mediów strumieniowych klientom działającym na różnych platformach systemowych. Wygłoszono prezentacje dotyczące wirtualizacji systemów operacyjnych (m.in. omówienie technologii Hyper-V) oraz wysokowydajnych obliczeń komputerowych realizowanych przy pomocy oprogramowania Windows HPC Server. Wykłady prowadzili pracownicy PCSS (Norbert Meyer, Robert Cecko, Marek Flejszman, Gerard Frankowski, Marek Zawadzki) oraz zaproszeni goście z Microsoft Polska (Tomasz Kopacz, Janusz Majchrzak) a także niemieckiego oddziału korporacji (Justin Alderson), czy wreszcie centrali Microsoftu w Redmond (Bartosz Nowierski).

Dla gości konferencyjnych przygotowano także wiele innych atrakcji, m.in. pokaz utworzonego w PCSS węzła technologii video super wysokiej rozdzielczości 4K, a także konkurs programowania robota Lego Mindstorms przy pomocy środowiska Microsoft Robotics Studio. Uczestnicy konferencji mogli także zobaczyć salę superkomputerową PCSS.

Podczas konferencji poinformowano o zaproszeniu PCSS do współpracy w prestiżowym programie TAP (ang. Technology Adoption Program) w zakresie HPC. Poruszono także temat współpracy PCSS i Microsoftu w ramach tworzenia i udostępniania usług kampusowych, jako element projektu PLATON – „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych”.

Centrum Innowacji Microsoft w Poznaniu – projekt, którego partnerami są Microsoft Polska, PCSS oraz Politechnika Poznańska – działa od 1 czerwca 2006 roku (jako pierwsze w Polsce, a drugie w Europie środkowo-wschodniej). Dotychczas zajmowało się głównie usługami outsourcingowymi oraz bezpieczeństwem technologii. W roku bieżącym w ramach projektu rozpoczęto intensywne działania na obszarach współpracy różnych technologii (interoperacyjności), wirtualizacji i przetwarzania HPC.