Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej

Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w ramach Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej będzie prezentować innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru technologii ICT i przykłady współpracy Centrum z biznesem. Prezentacja odbędzie się dnia 2 kwietnia 2009r. w godz. 16:00-18:00 w siedzibie PCSS przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa już po raz drugi organizuje Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej, które odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2009 roku w Poznaniu. Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej stawia sobie za cel stworzenie platformy do debaty środowisk samorządowych i lokalnych przedsiębiorców nad kierunkami rozwoju gospodarczego aglomeracji poznańskiej oraz koordynacje działań i inicjatyw związanych z procesem inwestycyjnym. Głównym celem II Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej jest przedstawienie kompleksowej prezentacji ofert inwestycyjnych regionu potencjalnym inwestorom oraz dyskusja na temat korzyści wynikających z ulokowania inwestycji w aglomeracji w perspektywie Euro 2012 i realizacji strategii rozwoju regionu.

Partnerami merytorycznymi Forum są firmy doradcze DGA S.A. i Ernst & Young.