6 milionów obiektów w zbiorach FBC

6 milionów obiektów w zbiorach FBC

W zbiorach Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – serwisie internetowym, utrzymywanym przez PCSS w ramach sieci PIONIER, udostępniono już ponad 6 milionów cyfrowych obiektów. Podstawowym celem serwisu jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

Dzięki serwisowi FBC instytucje takie jak biblioteki, archiwa czy muzea mają możliwość udostępniania swoich zbiorów on-line w postaci cyfrowej, uprzednio je digitalizując. Czynią to poprzez serwisy zwane bibliotekami, archiwami czy muzeami cyfrowymi. Jedną z najbardziej kompletnych list tego typu serwisów można znaleźć na stronach FBC. Użytkownicy – internauci – mogą korzystać ze zbiorów udostępnianych bezpośrednio przez te instytucje w poszczególnych bibliotekach cyfrowych. Zadaniem Federacji jest umożliwienie użytkownikom przeszukiwania tylko wybranych źródeł danych, w sposób precyzyjniejszy niż pozwalają na to ogólne wyszukiwarki. Podstawą FBC jest, aktualizowana co noc, baza danych o obiektach udostępnianych w sieci przez polskie instytucje nauki i kultury. Użytkownicy, przeszukując tę bazę, otrzymują odnośniki do obiektów znajdujących się we współpracujących w FBC bibliotekach cyfrowych. Ponadto FBC przekazuje zgromadzone dane innym serwisom internetowym, takim jak np. Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA, przyczyniając się tym samym do szerokiej promocji polskiego dziedzictwa na świecie.