Ai_EnergINN 2024: zapraszamy na prelekcje przedstawicieli PCSS

Ai_EnergINN 2024: zapraszamy na prelekcje przedstawicieli PCSS

#Ai_EnergINN to branżowa konferencja poświęcona wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) w energetyce, na którą wraz z Enea Operator zapraszamy 23 i 24 kwietnia 2024 r. na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas wydarzenia odbędą się prelekcje podzielone na kilka bloków tematycznych, w których udział wezmą przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W pierwszym dniu konferencji prelekcje odbywać się będą od godz. 11.00 do 15.00. Będą to trzy bloki tematyczne: AI, Sieć dystrybucyjna oraz Energetyka cieplna. W części poświęconej sztucznej inteligencji pojawią się specjaliści z PCSS:

  • godz. 11:15-11:30 Piotr Wyrwiński (Dział Energooszczędnych Technologii ICT) przedstawi prezentację pt. Krótki przewodnik po AI. Podstawy działania, obszary zastosowań oraz ograniczenia metod sztucznej inteligencji.

W obecnym dynamicznym krajobrazie technologicznym, sztuczna inteligencja (AI) staje się nieodłączną częścią naszego życia, od prostych zastosowań w codziennych urządzeniach po zaawansowane systemy wspierające działania w biznesie czy medycynie. Jednak, aby zrozumieć potencjał oraz ograniczenia AI, warto poznać jego podstawy działania, różnorodne obszary zastosowań oraz wyzwania, jakie stawia przed nami. W ramach tego wystąpienia zostanie przedstawiony krótki przewodnik po sztucznej inteligencji, skupiający się na jej fundamentalnych mechanizmach, rozmaitych zastosowaniach oraz identyfikujący ograniczenia metodologiczne. Omówione zostaną praktyczne zastosowania AI w różnych sferach życia, począwszy od biznesu, aż po naukę, zdrowie oraz technologię. Ponadto, zostaną przedstawione potencjalne wyzwania i bariery, jakie mogą pojawić się w procesie implementacji metod sztucznej inteligencji.

  • godz. 11:30-11:45 Tomasz Matysiak (Dział Energooszczędnych Technologii ICT) zaprezentuje temat Zastosowania zaawansowanej analityki danych, big data i sztucznej inteligencji w energetyce.

Celem wystąpienia jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii sztucznej inteligencji w energetyce. Jest to obszar bardzo specyficzny, z pozoru idealny z punktu widzenia specjalisty AI, charakteryzujący się dużą ilością ustrukturyzowanych danych, względną stałością struktury, scentralizowaniem i przewidywalnością. Z drugiej strony jest to branża niezwykle krytyczna, gdzie nie ma miejsca na swobodne eksperymentowanie na żywym organizmie. Każda decyzja wymaga wyjaśnienia. Prywatność i regulacje prawne nakładają obowiązek traktowania informacji w odpowiedni sposób. Rozwój odnawialnych źródeł energii zmienił system w dużo bardziej dynamiczny. W końcu, nasze codzienne życie wymaga niezakłóconych dostaw energii elektrycznej. Są to wyzwania, których rozwiązanie wymaga użycia nowych narzędzi, a dostarczyć je może technologia AI. W czasie prelekcji przedstawione zostaną przykłady takich narzędzi. Pierwsze z nich dotyczyć będzie modelowania sieci elektroenergetycznej. Drugie to propozycja zoptymalizowania procesu wykorzystania wiedzy wewnętrznej w codziennym.

  • godz. 11:45-12:00 Bogdan Ludwiczak (Kierownik Działu Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji) przedstawi prezentację dotyczącą zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w energetyce.

Czy dynamiczny rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości ma związek jedynie z zabawą i rozrywką? A może to tylko chwilowa moda i po krótkim okresie zachwytu technologia ta trafi do lamusa, tak jak to już raz stało się w latach 90tych XX wieku? Aktywność na tym polu takich  gigantów technologicznych jak firmy Meta czy Apple, zdaje się świadczyć, że tym razem tak się nie stanie, że tym razem to coś więcej. I rzeczywiście, mimo wyzwań i problemów, teraz już nie tylko wirtualna rzeczywistość, ale też rozszerzona czy mieszana rzeczywistość zaczyna przenikać do naszej codzienności i do zastosowań profesjonalnych. Na wystąpieniu skupimy się na przeglądzie najnowszych rozwiązań z dziedziny mieszanej rzeczywistości, zmierzymy się z wyzwaniami i przyjrzymy się potencjałowi tej technologii w zastosowaniach profesjonalnych.

W części poświęconej sieć dystrybucyjnej zaplanowano dwa wystąpienia reprezentantów PCSS:

  • godz. 12:45-13:00 Franciszek Sidorski (Dział Energooszczędnych Technologii ICT) spróbuje odpowiedzieć na pytanie: Jak i gdzie inwestować, aby zwiększyć możliwości sieci dystrybucyjnej? O optymalizacji alokacji środków inwestycyjnych w sieć dystrybucyjną?

Sieć dystrybucyjna była projektowana tak, aby zapewnić przesył energii od dużych jednostek wytwórczych opalanych paliwami kopalnymi do odbiorców końcowych. Aktualny wzrost instalacji OZE oraz magazynów energii zarówno prosumenckich, jak i przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej, coraz częściej prowadzi do przesyłu energii do sieci przesyłowej wysokiego napięcia. Powyższe sprawia, że koniecznym jest przeznaczenie znaczących nakładów na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej w celu zwiększenia jej bezpieczeństwa i przepustowości. Szukając odpowiedzi na pytanie – jak i gdzie inwestować, aby zwiększyć możliwości sieci dystrybucyjnej, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z OSD Enea Operator opracowało innowacyjny algorytm służący do optymalizacji alokacji środków inwestycyjnych. Wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczne służące do pracy przy dużych zbiorach danych wypracowano rozwiązanie służące do wspomagania i optymalizacji tego procesu.

  • 13:15-13:30 Konrad Kuczyński (Dział Energooszczędnych Technologii ICT) omówi przykład farmy wiatrowej na lotnisku w Kąkolewie w prezentacji Czy magazyny energii zmniejszą obciążenie sieci dystrybucyjnej? 

W prezentacji przedstawiona zostanie nowo powstała instalacja OZE przy lotnisku w Kąkolewie. W skład należącej do PCSS instalacji wchodzą:
• farma PV o mocy 0,989 MWp,
• magazyn energii o mocy 90kW i pojemności 532 kWp,
• odbiory w postaci hangaru.
Układ ma charakter badawczo-naukowy, dlatego w ramach prezentacji poruszone zostaną możliwe scenariusze jego pracy, zamiar rozbudowy odbiorów energii o datacenter, a także planowane do opracowania algorytmy oraz aplikację (np. do zarządzania generacją i konsumpcją energii w odpowiedzi na sygnały z sieci lub w reakcji na zmiany cen na rynkach energii.)

W drugim dniu konferencji, w którym wykłady zaplanowano do godz. 13.30, zagadnienia  obejmą tematykę Rozwiązań przyszłości oraz Naszą teraźniejszość

W bloku pierwszym wystąpią:

  • 11:15-11:30 Piotr Szymaniak (Zespół PCSS Aerospace Lab) zaprezentuje zagadnienie Przyszłość paszportyzacji i inspekcji – autonomiczne systemy dronowe.

W wystąpieniu omówiony zostanie upowszechniający się aktualnie sposób wykorzystania dronów, który zakłada duży udział człowieka w procesie, zarówno organizacyjnym misji, jak i technicznym związanym z pilotażem drona oraz obróbką danych pozyskanych przez drona. Przeciwstawiony zostanie także potencjał PCSS do udziału w stworzeniu we współpracy z dużym operatorem infrastruktury systemu w dużej części automatycznego, w którym człowiek pełni rolę nadzorcy w oddalonym centrum zarządzania.

  • 11:30-11:45 Wojciech Szeliga (Dział Energooszczędnych Technologii ICT) zastanowi się Co ma wspólnego prognoza pogody z elektromonterem?

Wieloskalowe symulacje pogodowe i informacje, które można z nich odczytać są kluczowe z punktu widzenia operatorów sieci energetycznych. Aby zapewnić takie dane, niezbędna jest ogromna moc obliczeniowa oraz właściwa metodyka. Mając w PCSS do dyspozycji znaczące zasoby obliczeniowe oraz wielodomenowe kompetencje, obecnie rozwijamy usługi w oparciu o symulacje pogodowe oraz AI. Pozwolą one ze znacznie zwiększoną dokładnością oszacować na przykład ile energii wyprodukuje danego dnia farma wiatrowa albo w których lokalizacjach nadchodząca wichura może uszkodzić istniejącą sieć. Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

 

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.energinn.info.