PCSS na Kongresie INSECON

PCSS na Kongresie INSECON

Kongres INSECON (15-16.04.2024) jest platformą do zdobywania wiedzy, okazją do nawiązywania relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z profesjonalistami z branży cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu, organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, wzięli udział przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa ICT Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla wielu różnych firm i branż, zwłaszcza w erze cyfrowej, gdzie organizacje przechowują i przetwarzają znaczne ilości danych online. Stan bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce jest kwestią dynamiczną, towarzyszy temu zarówno rozwój działań obronnych, jak i nowe wyzwania związane z cyberprzestępczością.

Podczas dwudniowego wydarzenia w części wystawienniczej Kongresu zaprezentowano, prowadzony przez PCSS, Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) CyberSec. Przedstawiciele czterech Partnerów Konsorcjum (PCSS, ICSec, ITTI, TRIN.pl) przybliżyli usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, proponowane w ramach projektu bezpłatnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Drugiego dnia imprezy na Scenie Biznesu Samorządu wystąpił dr inż. Norbert Meyer, kierownik projektu CyberSec EDIH, przedstawiając ideę cyfrowych centrów innowacji, a także sam projekt i jego portfolio usługowe.

Specjaliści z Działu Bezpieczeństwa ICT PCSS pomagali w zabezpieczeniu teleinformatycznym imprezy, dopisując tym samym do listy kolejną pozycję ochranianych wcześniej wydarzeń, taki jak: konferencje klimatyczne UNFCCC COP, Światowe Forum Miejskie czy posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski.