Badanie edukacyjne „Nauczyciele a edukacja zdalna”

Badanie edukacyjne „Nauczyciele a edukacja zdalna”

Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w badaniu edukacyjnym „Nauczyciele a edukacja zdalna”. Ankieta ma na celu zebranie opinii i doświadczeń związanych z pracą nauczycieli podczas trwania epidemii koronawirusa.

​Wydarzenia ostatnich miesięcy odbiły swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Jednym z obszarów, który w sposób szczególny dotknięty został przez pandemię, jest edukacja. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zmuszeni zostali do rezygnacji z tradycyjnych form uczenia i poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Specjaliści z Laboratorium Innowacyjnej Edukacji zapraszają nauczycieli do podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami, które towarzyszyły im w czasie pełnienia obowiązków, które przypadły na okres epidemii. Wyniki ankiety pozwolą na zgodne z oczekiwaniami dostosowanie istniejących narzędzi i usług.

Ankieta dostępna jest TUTAJ.