Bootcamp AI4Youth w EduLab PCSS

Bootcamp AI4Youth w EduLab PCSS

Przez trzy dni (12-14 czerwca 2019 r.) w EduLab PCSS przy ulicy Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu odbywały się warsztaty Bootcamp AI4Youth.

W zajęciach wzięli udział uczniowie szkół średnich z Gdańska i Poznania. Podczas warsztatów pogłębiali wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania Sztucznej Inteligencji w rozwiązywaniu problemów lokalnych i globalnych. Bootcamp jest organizowany w ramach współpracy z firmą Intel. Pilotażowy program AI4Youth jest także prowadzony w Polsce, Indiach i Korei Południowej.