Centrum Kompetencji QualiPSo w PCSS

Centrum Kompetencji QualiPSo w PCSS
Na spotkaniu projektu QualiPSo w Berlinie w dniach 13-15 kwietnia 2010, Rada Sieci Centrów Kompetencji QualiPSo (QualiPSo Network Board) jednogłośnie przyjął wniosek o utworzenie polskiego Centrum Kompetencji QualiPSo, afiliowanego przy PCSS.

Głównym zadaniem centrum będzie wsparcie rozwoju i wykorzystania FLOSS (Free/Libre Open Source Software) oraz zwiększenie jakości, w szczególności poprzez zastosowanie rezultatów projektu QualiPSo.
Więcej na temat projektu QualiPSo oraz inicjatywy sieci Centrów Kompetencji QualiPSo można przeczytać na stronie www.qualipso.org.

W najbliższym czasie planowane jest oficjalne otwarcie Centrum oraz uruchomienie informacyjnej strony WWW.