Spotkanie grupy PIONIER-CERT w PCSS

Spotkanie grupy PIONIER-CERT w PCSS

19 kwietnia (poniedziałek) w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbędzie się spotkanie grupy PIONIER-CERT (http://cert.pionier.gov.pl). PIONIER-CERT (dawniej: POL34-CERT) jest grupą reagowania na incydenty bezpieczeństwa (Computer Security Incident Response Team) w sieci PIONIER. Została ona stworzona w celu efektywnej obsługi zgłoszeń incydentów dla użytkowników Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-17:00 w siedzibie IChB PAN (budynek Poznańskiego Ośrodka Nauk przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu), w sali nr 311 (II piętro) i poświęcone będzie przede wszystkim kwestiom bieżącej działalności grupy oraz rozwiązaniom bezpieczeństwa. Spotkanie ma charakter roboczy i jest przeznaczone dla pracowników jednostek MAN biorących udział w pracach grupy PIONIER-CERT. Poniżej zamieszczamy agendę spotkania.

11:00 – Rozpoczęcie, powitanie uczestników, (dr inż. Maciej Stroiński, PCSS oraz dr inż. Józef Janyszek, WCSS); wprowadzenie do tematyki spotkania (Norbert Meyer, PCSS)

SESJA „DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK MAN W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH”
11:15 – Działalność jednostek MAN w świetle nowych regulacji prawnych (Tomasz Nowocień, PCSS)
11:45 – System integracji informacji o przestępstwach SOPEL (Gerard Frankowski, PCSS)
12:15 – Interfejs operatora telekomunikacyjnego do systemu SOPEL (Tomasz Nowak, PCSS)
12:45 – Dyskusja nad prezentowanymi rozwiązaniami
13:00 – Lunch

SESJA „DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA SIECI PIONIER I PIONIER CERT”
14:00 – Projekt Pionier PKI (Ireneusz Tarnowski, WCSS)
14:30 – Statystyki obsługi incydentów w roku 2009 (Piotr Strzyżewski, ŚASK)
14:50 – Najbliższe plany PIONIER CERT (dyskusja)

SESJA „SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ W JEDNOSTKACH MAN”
15:00 – Rozproszony system detekcji intruzów w sieci korporacyjnej (Marcin Jerzak, PCSS)
15:45 – System monitorowania bezpieczeństwa SARA (Michał Rzepka, PCSS)
16:15 – Polityka zabezpieczeń standardowej stacji roboczej w organizacji (Paweł Berus, PCSS)
16:45 – Podsumowanie spotkania, pożegnanie uczestników
17:00 – Zakończenie spotkania